Lietuvos oro uostai :: Socialinės atsakomybės ataskaita

Socialinės atsakomybės ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – LOU arba Įmonė) siekį tarptautiniu lygmeniu vadovautis darnaus vystymosi principais deklaravo 2016 m. spalio 31 d. Oro uostų tvarumo deklaracijoje, pasirašytoje kartu su kitais tarptautiniais oro uostais – Čikagos, Dalaso, Romos, Amsterdamo Šipholio, Niujorko Džono F. Kenedžio (JFKIAT), Londono Hitrou, Londono Getviko ir kitais. Pagrindinis šios deklaracijos siekis – stiprinti tvarių ir atsparių oro uostų sistemą visame pasaulyje bendradarbiavimu, skaidrumu, inovacijomis ir dalyvavimu.

LOU pozicija – savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi (angl. sustainability) principais ir integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius taip pat buvo įtvirtinta LOU Strateginiame veiklos plane. Patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai yra patvirtinti Jungtinių Tautų Organizacijoje (toliau – JTO). 2015 m. rugsėjo 25 d. šiuos tikslus JTO narės, tarp jų ir Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti per ateinančius 15 metų – iki 2030‑ųjų. 17 darnaus vystymosi tikslų nukreipti į tris pagrindinius aspektus –ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį.

LOU prisideda prie 10 JTO darnaus vystymosi tikslų, įgyvendindami konkrečias Įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos, darbuotojų ir socialinės, žmogaus teisių bei kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityse.

Lietuvos oro uostų socialinės atsakomybės ataskaita.