Lietuvos oro uostai :: Maršrutų plėtros skatinimas

Maršrutų plėtros skatinimas

Lietuvos oro uostų tinklo skatinimo programa

Įsakymas dėl kvietimo oro vežėjams dalyvauti viešame konkurse (Vilniaus oro uostas - Londono Sičio oro uostas)

Kvietimas oro vežėjams dalyvauti viešajame konkurse (Vilniaus oro uostas - Londono Sičio oro uostas)

Oro vežėjų veiklos Palangos oro uoste skatinimo programa - santrauka

Oro vežėjų veiklos skatinimo programa Palangos oro uoste - schema

Oro vežėjų veiklos Vilniaus oro uoste skatinimo programa - santrauka

Oro vežėjų veiklos skatinimo programa Vilniaus oro uoste - schema

De Minimis pagalba oro vežėjams 2018

De Minimis paramos gavėjai 2015-2017

Kvietimas teikti paraškas de minimis pagalbai gauti

Reguliarių oro susisiekimo paslaugų teikimo sutartis Vilniaus oro uostas -London City

Kvietimas teikti paraiškas Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019-2021 metų programai įgyvendinti