Lietuvos oro uostai :: Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija


Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, valdanti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pasisako už nulinę toleranciją korupcijai. Įmonėje netoleruojami visi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, kurie daromi viešojo administravimo sektoriuje ar teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems asmenims.

Valstybės įmonėje Lietuvos oro uostai yra sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus įmonės veikloje. Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai kviečia ja naudotis ir pastebėjus įmonės darbuotojus netinkamai atliekant savo tarnybines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant įmonės turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus ar kitą neteisėtą veiką pranešti el. paštu pranesk@ltou.lt. Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga. Jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus. Jūsų pateiktą pranešimą nagrinės už korupcijos prevencijos ir vindikacijos sistemos veikimą įmonėje paskirtas atsakingas asmuo. Pranešimų apie piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejus sistema prisideda prie valstybės įmonės Lietuvos oro uostų veiklos skaidrumo bei įmonės vertybių - atsakomybės, vienybės, entuziazmo ir inovatyvumo - įgyvendinimo. Įmonės vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi darbuotojų elgesio kodeksas.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galite teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranešk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu.

Kovos su korupcija progama 2018

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2018 m.

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2018-2019 m.

Informacija apie kovos su korupcija programos įgyvendinimą 2017 m.

Specialiųjų tyrimų tarnybos tikrinamų pareigybių sąrašas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m.

Korupcijos prevencijos politikos aprašasPateikti pasiūlymus ↓