Lietuvos oro uostai :: ES paramos projektai

ES paramos projektai

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai įgyvendina projektą Nr. 06.1.1-TID-V-506-01-0002 „Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas“

Vykdomo projekto tikslas - modernizuoti Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo, įvertinimo ir valdymo sistemą, kuri palengvins triukšmą ir jo poveikį mažinančių priemonių planavimo, diegimo ir efektyvumo stebėjimo procesą.

Projektu siekiami rezultatai:

Projektas finansuojamas iš Europos sanglaudos fondo lėšų.

ES paramos projektai