Lietuvos oro uostai :: Finansinės ataskaitos

FINANSINĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS

2018

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. 12 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. 12 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. 3 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. 6 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. 6 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. 9 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 3 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

Vį Lietuvos oro uostų 2017 metų veiklos ataskaita

Vį Lietuvos oro uostų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo audito išvada 

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 3 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 6 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 6 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 9 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016

Nepriklausomo audito išvada

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 metų veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 m. 9 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos uoso uostų 2016 m. 9 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 m. 6 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos uoso uostų 2016 m. 6 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 m. 3 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos uoso uostų 2016 m. 3 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015

Nepriklausomo audito išvada

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 metų veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. 9 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. tarpinis (9 mėn.) finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. 6 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. tarpinis (6 mėn.) finansinių ataskaitų rinkinys

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. 3 mėn. tarpinė veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. tarpinis (3 mėn.) finansinių ataskaitų rinkinys

2014

VĮ Lietuvos oro uostų 2014 m. metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo audito išvada

VĮ Lietuvos oro uostų 2014 metų veiklos ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostų 2014 m. metinės finansinės ataskaitos.

VĮ Lietuvos oro uostai 2014-2016 metų strateginio veiklos plano vykdymo 12 mėnesių ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostai 2014 metų 12 mėnesių finansinės ataskaitos

VĮ Lietuvos oro uostai 2014-2016 metų strateginio veiklos plano vykdymo 9 mėnesių ataskaita

VĮ Lietuvos oro uostai 2014 metų 9 mėnesių finansinės ataskaitos