Lietuvos oro uostai :: Paslaugų tiekėjams

Dokumentų sąrašas paslaugų tiekėjams

KUN Kontaktai Rangovui

LOU Aktas-leidimas statybos darbams vykdyti

LOU Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai vykdant statybos darbus

LOU Leidimas ugnies darbams

LOU Leidimas žemės kasimo darbams

LOU Pranešimo apie įvykį forma

LOU Prarasto leidimo forma

LOU Prašymas laikinam asmens leidimui

LOU Prašymas laikinam transporto leidimui

LOU Prašymas nuolatiniam asmens leidimui

LOU Prašymas nuolatiniam transporto leidimui

LOU PRV veiksnių ir priemonių sąrašas

LOU Rangovo darbuotojų sąrašo forma

LOU Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos atitikties deklaracijos forma

LOU Rangovo įsipareigojimai

LOU Rangovo-Subrangovo anketa

LOU Reikalavimai prieš pradedant ir atliekant pavojingus darbus

LOU Reikalavimai Rangovui darbų vykdymui

LOU Saugos reikalavimų aprašas

LOU Susipažinimo su aprašu anketa

PLQ Kontaktai Rangovui

VNO Kontaktai Rangovui

Darbų zonos apsitvėrimų aprašymas


List of documents for service providers

LOU APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY PERSONAL PASS

LOU APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY VEHICLE PASS

LOU APPLICATION FOR THE ISSUE OF A PERMANENT PERSONAL PASS

LOU APPLICATION FOR THE ISSUE OF A PERMANENT VEHICLE PASS