Leisti

Sklandžiai vykdyti specifinę – aviacinę – veiklą būtų neįmanoma be įprastų veiklos valdymo ir administravimo funkcijų. 

Sklandžia įmonės veikla rūpinasi:

  • Teisės skyrius, kuris užtikrina įmonės rengiamų teisės aktų teisinę atitiktį bei tinkamą atstovavimą įmonės interesams teismuose.
  • Vidaus audito ir kontrolės skyrius, kuris atlieka įmonės vidinių procesų auditą: vertina, ar išteklių naudojimas yra efektyvus, ekonomiškas ir rezultatyvus, vertina numatytų veiklos ar programų tikslų įgyvendinimą, informacijos patikimumą ir teisingumą.
  • Administravimo skyrius, kuris asistuoja aukščiausio lygio vadovams, rūpinasi sklandžiu jų darbo organizavimu, užtikrina efektyvų įmonės dokumentų valdymą ir administravimą bei sklandų biuro darbą.
  • Finansų departamentas, kuris valdo įmonės finansinę apskaitą ir kontrolę, mokestinių prievolių apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą, atsako už įmonės finansinių išteklių planavimą, piniginių srautų kontrolę, viešųjų pirkimų planavimą ir įgyvendinimą, valdo įmonės strateginio planavimo procesą, kontroliuoja nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimą ir vykdymą.
  • Komunikacijos skyrius, kuris rūpinasi įmonės komunikacija skirtingomis priemonėmis, formuoja įmonės įvaizdį, organizuoja įmonės išorinę komunikaciją spaudoje, socialiniuose tinkluose, renginių metu, bendrauja su žiniasklaida, inicijuoja ir valdo žiniasklaidos bei socialinės atsakomybės projektus, organizuoja išorės renginius partneriams bei keleiviams. 
  • Personalo skyrius, kuris formuoja įmonės organizacinę kultūrą, rūpinasi sklandžiais darbuotojų paieškos, atrankos, adaptacijos, motyvavimo, ugdymo ir karjeros (rezervo) formavimo procesais ir jų įgyvendinimu, organizuoja vidinius darbuotojų mokymus, instruktažus bei kvalifikacijos kėlimą, administruoja įmonės darbuotojų darbo santykius, užtikrina darbuotojų saugų darbą, organizuoja prevencines priemones apsaugoti darbuotojų sveikatą, įvertinti darbo faktorių riziką.
  • Verslo procesų skyrius, kuris rūpinasi įmonės veiklos efektyvinimu, peržiūri turimus įmonės veiklos procesus ir ieško būdų, kaip juos sutrumpinti, skaitmenizuoti, automatizuoti – kasdienį darbą padaryti paprastesnį tiek sau, tiek kolegoms. Diegiame LEAN įrankius, kurie padeda siekti geresnių rezultatų bei užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę klientui.

Norėtum dirbti vienoje iš šių sričių?

Prisijunk prie mūsų komandos!

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 08 09
Atgal