Leisti

Šias sritis koordinuoja:

 • Inžinerijos ir eksploatacijos skyrius
 • Operacijų skyrius: Aerodromo operacijų grupė, Operatyvinio valdymo grupė, Priešgaisrinio gelbėjimo grupė

Skyrių darbuotojai rūpinasi oro uoste esančiomis inžinerinėmis sistemomis, užtikrina, kad nekiltų jokių kliūčių kylantiems ir besileidžiantiems lėktuvams.

Kasdienė veikla apima:

 • Vidaus ir lauko inžinerinių tinklų, įrenginių ir sistemų eksploataciją, techninę priežiūrą ir remonto darbus.
 • Aerodromo paruošimo saugiems orlaivių skrydžiams užtikrinimą.
 • Kilimo ir tūpimo tako, riedėjimo takų ir perono dangų bei kliūčių, esančių aerodromo teritorijoje, ženklinimo būdo nustatymą.
 • Aerodromo priežiūrai skirtos technikos ir specialiųjų automobilių priežiūrą.
 • Oro uosto aerodromo matomos teritorijos, kilimo ir tūpimo tako ir orlaivių riedėjimo takų vizualią stebėseną.
 • Skrydžių tvarkaraščio kontrolę ir stebėjimą, galimų nesusipratimų dėl išvykstančių ir atvykstančių keleivių srautų susikirtimo numatymą.
 • Atvykstančių ir išvykstančių keleivių srautų judėjimą perone iš orlaivių stovėjimo aikštelių, kuriose galimas keleivių judėjimas pėsčiomis ir į jas, koordinavimą.
 • Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbų, kilus pavojui, organizavimą ir vykdymą.
   

Oro uostas veikia 24 val. per parą, todėl ir mūsų veikla nesustoja, mūsų darbuotojai dirba pamainomis tiek dieną, tiek naktį (yra išimčių tam tikrose veiklos srityse ir darbo pozicijose).

Norėtum dirbti vienoje iš šių sričių?

Prisijunk prie mūsų komandos! 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 08 09
Atgal