Leisti

Tam, kad įmonė, kurios darbuotojai anksčiau nevykdė veiklos oro uosto kontroliuojamose ir riboto patekimo zonose, gautų nuolatinius VNO (ar kito oro uosto) leidimus, reikia:

 • Užregistruoti įmonę Subjektų vykdančių savo veiklą kontroliuojamoje zonoje sąraše. Tai yra padaroma, užpildžius prašymo formą . Prašymą pildo naujos įmonės vadovas, arba tam skirtas įgaliotas asmuo. 
 • Atkreipkite dėmesį, kad įgaliojimas yra skiriamas pagal Vilniaus oro uosto Leidimų ir patekimo taisykles, o ne pagal įmonės vidinius nuostatus. Asmuo paskiriamas užpildant Įgalioto asmens formą. 
 • Pateikus prašymą registruoti įmonę subjektų sąraše  įmonės darbuotojai gali atnešti prašymus  nuolatiniam asmens leidimui gauti.
 • Pildant prašymą reikia pateikti informaciją visuose laukuose, kuriuose ji yra prašoma (ši taisyklė galioja su visais prašymais teikiamiems saugumo skyriumi). 

Kartu su prašymu pateikti:

 • Pažymą iš Priklausomybės Ligų Centro, nurodančią, kad asmuo nebuvo per pastaruosius metu registruotas kaip alkoholio ir/arba narkotikų vartotojas.
 • Esant veiklai, kuri truko ilgiau nei 28 dienos ir nepatenka į nedarbingumo/ligos/mokslų sąvoką, pateikti raštišką paaiškinimą nurodant laikotarpį, kokia veikla užsiėmė žmogus ir kas iš šeimos narių gali tai patvirtinti (vardas pavardė, giminystės ryšys, asmens telefonas).
 • Mokslo institucijos diplomo kopiją arba pažymą iš mokymosi įstaigos raštinės, jei per 5 metus asmuo mokėsi ar dabar mokosi.

Pasirašo: asmuo, kuriam reikia nuolatinio asmens leidimo ir įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo. Esant trumpalaikiems darbams pagal sutartį, prašymą taip pat pasirašo ir atsakingas projektų vadovas.

 • Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo trečioje prašymo dalyje nurodo kuriose zonose jo darbuotojas vykdys funkcijas iš esamų:
  • LSA Labai svarbių asmenų terminalo
  • S Sterilios zonos 
  • L orlaivių stovėjimo aikštelėse ir/arba orlaiviuose 
  • B Bagažo kaupimo zona (įėjimai per S ir A zonas)
  • K kontroliuojamoje zonoje 
  • A Aerodromo teritorija 

Taip pat, raštu nurodo kokias būtent darbo funkcijas vykdys leidimo prašytojas.

 • Gavus šį prašymą įmonė yra taip pat įvedama į nuotolinių mokymų sistemą, kurioje leidimo prašytojas užsisakydamas mokymus, jau gali rasti savo įmonę ir laikyt mokymus jos vardu.
 • Gauti nuolatiniam leidimui reikia šių mokymų:
  • Asmenims, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną
  • Oro uosto kuriame/kuriuose prašoma gauti leidimą aviacijos saugumo instruktažas
 • Mokymai yra čia: https://asmokymai.ltou.lt:9090/

Mokymus klauso ir laiko egzaminą: įmonės darbuotojai, kurių vardu paduoti prašymai nuolatiniam leidimui gauti

 • Nuolatinis asmens leidimas išduodamas kai:
  •  yra užpildytas prašymas leidimui gauti
  •  yra išklausyti nuotoliniai mokymai ir teigiamai išlaikyti testai
  •  yra atlikta nepriekaištingos reputacijos patikra ir gauti atsakymai iš visų šiame procese dalyvaujančių institucijų. 
  •  yra aviacijos reikalingo oro uosto/uostų saugumo vadovo vizavimas 

Leidimo tipas

VNO

+KUN

+PLQ

+KUN ir PLQ

Nuolatinis asmens leidimas be aktyvavimo

15,82 EUR

18,79 EUR

18,79 EUR

20,19 EUR

Nuolatinis asmens leidimas su aktyvavimu

19,29 EUR

22,26 EUR

22,26 EUR

23,66 EUR

Nuolatinis transporto leidimas

8,84 EUR + kelių mokestis

Laikinas transporto leidimas

2,18 EUR

Palydos transporto leidimas

43,56 EUR

 

Leidimų biuro kontaktai:

Adresas: Rodūnios kelias 6B.

Tel. +370 5 2739 390

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 12 05 d. 13:00
Atgal