Leisti

[[#ex]]

Informacija dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Eil. Nr.  Pirkimo pavadinimas  Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo 

1. 

Techninio projekto „Transporto paskirties pastatas [7.6] Rodūnios kel.2, Vilnius. Rekonstravimo projektas.“ 9A ir 12A etapų rangos darbai 

CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka įmonės poreikių, nes jame galima įsigyti negyvenamųjų pastatų modernizavimo ar paprastojo remonto rangos darbus be projektavimo paslaugų pagal techninį darbo projektą ir nėra galimybės įsigyti ypatingojo negyvenamojo pastato rekonstrukcijos darbų kartu su darbo projekto parengimo paslaugomis 

2.

Dyzelinas į talpyklas 

CPO standartinė sutartis neatitinka Pirkėjo poreikių – dyzelinas į talpyklas pagal šiuo pirkimu sudaromą sutartį bus perkamas tik susidarius situacijai, kai dėl politinių ir/ar ekonominių sąlygų, ir/ar kitais atvejais negali būti vykdomi įsipareigojimai pagal šiuo metu galiojančias Pirkėjo sutartis, sudarytas įvykdžius dyzelino į talpyklas pirkimus CPO kataloge 

3.

Vilniaus oro uosto patalpų valymo paslaugos 

CPO siūlomos paslaugos neapima visos perkamų paslaugų apimties, taip pat CPO skelbiamo sutarties projekto nuostatos nepakankamai reglamentuoja teikiamų paslaugų kokybės vertinimą bei kontrolę 

4.

Audito paslaugos 

Audito paslaugos susideda iš kelių aspektų: Audito paslaugų teikėjas turi atlikti Bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, auditą; Audito paslaugų teikėjas turi pateikti patikros ataskaitą apie Bendrovės reguliuojamos veiklos ataskaitų faktinius pastebėjimus, susijusius su atliktomis procedūromis pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtiną techninę užduotį. 

Kadangi CPO neapima viso reikalingo audito pirkimo apimties, pirkimas CPO neatitiko Pirkėjo poreikių. 

5. Vertimo raštu paslaugos

CPO katalogo vertimo raštu ir žodžiu paslaugos yra teikiamos pagal standartinę sutartį, kurios sąlygos neužtikrina paslaugų gavėjui būtinos aukštos vertimo kokybės, skubumo (nėra galimybės gauti vertimo per 1 val.), tekstų redagavimo paslaugų.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 10 06
Atgal