Leisti

VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius, skelbia negyvenamųjų patalpų, išnuomojamų kartu:

  • negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje, un. Nr. 1097-0044-5205; (patalpos, kurioje yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. 4400-1477-7727:2437, adresas – Rodūnios kelias 2-5), pažymėtų plane indeksais pagal faktą: nuo 1-352 iki 1-358, 1-346 (dalis),  kurių bendras plotas yra – 87,00 kv.m,  (toliau – Patalpos-1),
  • negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje, un. Nr. 1097-0044-5205; (patalpos, kurioje yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. 4400-1477-7727:2437, adresas – Rodūnios kelias 2-5), pažymėtų plane indeksu pagal bylą 2-148 (dalis)/ pagal faktą 2-107 (dalis), kurių  bendras plotas yra – 130,00 kv.m (toliau – Patalpos-2),
  • negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas: Liepojos pl. 1, Palanga (unikalus Nr. 2596-2001-1093), ), pažymėtos plane indeksais 1-23 (patalpos pavadinimas  – „Tualetas“) plotas 6,49 kv.m; 1-19 (patalpos pavadinimas  – „Išvykimo salė“) plotas 58,15 kv.m (Bendras patalpos plotas 299,35 kv.m); 1-24 (patalpos pavadinimas  – „Pagalbinė patalpa“) plotas 11,68 kv.m. Bendras nuomininkui perduodamų patalpų plotas 76,00 kv. m. (toliau – Patalpos-3),
  • negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas: Liepojos pl. 1, Palanga (unikalus Nr. 2596-2001-1093), pažymėtos plane indeksais 1-51 (patalpos pavadinimas  – „Muitinės patalpa“) plotas 9,90 kv.m; 1-52 (patalpos pavadinimas  – „Individualios patikros patalpa“) plotas 3,76 kv.m; 1-53 (patalpos pavadinimas  – „Individualios patikros patalpa“) plotas 4,00 kv.m; 1-54 (patalpos pavadinimas  – „Koridorius“) plotas 5,49 kv.m; 1-55 (patalpos pavadinimas  – „Parduotuvės patalpa“) plotas 23,70 kv.m; 1-62 (patalpos pavadinimas  – „išvykimo salė“) plotas 62,63 kv.m m (Bendras patalpos plotas 322,75 kv.m). Bendras nuomininkui perduodamų patalpų plotas 109,00 kv. m. (toliau – Patalpos-4).

 

Toliau Patalpos – 1; Patalpos – 2; Patalpos – 3 ir Patalpos – 4 kartu vadinamos Patalpomis, kurių bendras plotas yra 402,00 kv. m. skirtos registruoto prekės ženklo viešojo maitinimo įstaigoms - kavinėms arba greito maisto restoranams - įrengti ir eksploatuoti, kuriose bus vykdoma viešojo maitinimo veikla.

 

Pradinis nuompinigių dydis už visą Patalpų plotą 15000 Eur be PVM (18150 Eur su PVM)  per mėn.

Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus  perskaičiuojamas kas mėnesį proporcingai nuomininko gaunamoms pajamoms už paslaugų teikimą Patalpose. Išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos sutarties projekte, kuris pateiktas LOU interneto tinklalapyje http://www.ltou.lt. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis priimami ne anksčiau kaip 2020 m. birželio 17 d. 10 val. 
ir ne vėliau kaip 2020 m. birželio 22 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, dokumentų valdymo 
specialistėms (kontaktai: tel. 8-5 2739008,  el. paštas j.cibinskaite@ltou.lt ).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 54450 Eur.  Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registracijos pradžios, t.y. ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 11 d. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas 1-2, kreipiantis į  pardavimų skyriaus vadovę Eglę Kiekšienę telefonu 8-5 2739 354 arba elektroniniu paštu . Dėl Patalpų 3-4 apžiūros kreiptis į LOUPF pardavimo vadovą Marių Naravecką telefonu +370 615 22 086 arba elektroniniu paštu m.naraveckas@ltou.lt.

Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2020 m. birželio 22 d. 13:00 val. LOUVF administracijos patalpose, adresu: Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius.

Konkurso dokumentus galite rasti čia:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 05 27
Atgal