Leisti

VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 303316259, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius, skelbia negyvenamųjų patalpų, nuomojamų kartu ir esančių:

  1.   VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filiale (LOUVF) – Daugiaaukštėje automobilių saugykloje, kurios pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – garažų, adresas Rodūnios kelias 1, Vilniuje, unikalus Nr. NESUTEIKTAS (patalpos, kurioje yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. NESUTEIKTAS, adresas – Rodūnios kelias 1);
  2.   VĮ Lietuvos oro uostų Kauno filiale (LOUKF) – Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – administracinė, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj., unikalus Nr. 5295-3006-0010 ir Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj., unikalus Nr. 4400-1505-9455;
  3.   VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filiale (LOUPF) – Pastate - aerostotyje, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga, unikalus Nr. 2596-2001-1093;

viešą nuomos konkursą.

Patalpos išnuomojamos išskirtinai tik registruotų prekės ženklų transporto priemonių nuomos paslaugų biurams įrengti ir eksploatuoti.

Pradinis nuompinigių dydis  už vieną Kompleksą – nuo 3500 Eur be PVM (4253 Eur su PVM) per mėn.

Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio Patalpų nuomos sutartis, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas kas šešis mėnesius proporcingai nuomininko gaunamoms pajamoms iš veiklos Patalpose vykdymo bei kas metus pagal vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą. Išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos Patalpų nuomos sutarties projektuose, kurie pateikti LOU interneto tinklalapyje http://www.ltou.lt. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Patalpos išnuomojamos 5 (penkerių) metų laikotarpiui.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis priimami ne anksčiau kaip 2019 m. rugpjūčio 19 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2019 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, administravimo veiklos specialistėms (kontaktai: tel. 8-5 2739008,  el. paštas ).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų 12705 Eur.  Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registracijos pradžios, t.y. ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 12 d. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas, iš anksto kreipęsi į LOU Komercijos departamento Pardavimų skyriaus pardavimo vadovę Eglę Kiekšienę telefonu +370 5 2739 354 arba elektroniniu paštu e.kieksiene@vno.lt (Vilniaus filiale), LOU Komercijos departamento Pardavimų skyriaus pardavimo vadovę Jūratę Bubulienę telefonu +370 37 399 363 arba elektroniniu paštu j.bubuliene@ltou.lt (Kauno filiale) ar į LOU Komercijos departamento Pardavimų skyriaus pardavimo vadovą Marių Naravecką telefonu +370 615 22086 arba elektroniniu paštu m.naraveckas@ltou.lt (Palangos filiale).

Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2019 m.  rugpjūčio 20 d. 14 val. LOU administracijos patalpose, adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius.

 

Konkurso dokumentus galite rasti čia:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 08 08 d. 10:05
Atgal