Leisti

VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI (TOLIAU – LOU) SKELBIA VIEŠĄ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSĄ:

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale (toliau – Pastatas), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. (un. Nr. (4400-1505-9455), pažymėtas plane indeksais 1-41 (patalpos pavadinimas  – „Tualetas“), 1-42 (patalpos pavadinimas  – „Budėtojo patalpa“), 1-43 (patalpos pavadinimas  – „Sulaikymo patalpa“), kurios  bendras plotas yra – 18,94 kv.m. (toliau – Patalpos), skirtos administracinės paskirties patalpoms įrengti ir eksploatuoti.

Pradinis nuompinigių dydis –  250 Eur be PVM (302,50 Eur su PVM) per mėnesį už visą Patalpų plotą. Konkurso dalyvio, laimėjusio konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas kas metus atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą, jei vartotojų kainų indeksas, lyginant su prieš pasibaigusius kalendorinius metus ėjusiais kalendoriniais metais, padidėja. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Patalpos išnuomojamos 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis turi būti pateikti ne anksčiau kaip 2019 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2019 rugpjūčio d. 21 val. adresu: LOUKF administracija, Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno raj., LOU įgaliotam asmeniui, administravimo specialistei Ramintai Amanaitienei (kontaktai: tel. +370 618 07821,  el. paštas r.amanaitiene@ltou.lt).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 907,50 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti

Patalpas, kreipiantis į pardavimo vadovę Jūratę Bubulienę telefonu +370 612 93990 arba elektroniniu paštu j.bubuliene@ltou.lt.

Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2019 m. rugpjūčio 21 d. 13 val. LOUKF administracijos patalpose, adresu: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno raj.

 

Konkurso dokumentus galite rasti čia:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 08 14 d. 09:57
Atgal