Leisti

Šioje skiltyje pateikta Lietuvos oro uostų leidimų išdavimų tvarka, taip pat patalpinti prašymai leidimams gauti.

Prieš užpildant ir pateikiant prašymus, kviečiame susipažinti su Lietuvos oro uostų privatumo pranešimu, kuriame yra pateikta informacija apie Lietuvos oro uostų atliekamą asmens duomenų tvarkymą leidimų išdavimo tikslu.

Laikinų asmens leidimų gavimas

Asmenims ir transporto priemonėms, kuriems reikia laikinai patekti į LOU režimines zonas, gali tai padaryti užpildę prašymus leidimų biure gauti laikiną asmens ir laikiną transporto priemonės leidimus.

Asmenys norintys patekti į režimines zonas su laikinais leidimais gali tai padaryti tik esant asmens su nuolatiniu asmens leidimu palydai.

Vienas asmuo su nuolatiniu leidimu negali lydėti daugiau nei 10 asmenų su laikinais asmens ar lankytojo leidimais.
Asmenims leidimas gali būti suteiktas ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.

Transporto priemonės ir jų vairuotojai norintys patekti į aerodromo teritoriją tai gali padaryti tik esant palydai, kurią vykdo transporto priemonė turinti nuolatinį transporto priemonės leidimą arba esant vairuotojui turinčiam aerodromo vairavimo teises ir nuolatinį asmens leidimą.
Transporto priemonėms leidimas gali būti suteiktas ne ilgesniam kaip 24 valandų laikotarpiui.

Abiejų rūšių (asmenų ir transporto) prašymus leidimams gauti, pasirašo lydintis asmuo turintis nuolatinį asmens leidimą.

Leidimo biuro nedarbo metu, laikini asmens ir transporto leidimai išduodami oro uostų Kontrolės Patekimo punktuose.

Nuolatinių asmens leidimų gavimas

Tam, kad įmonė, kurios darbuotojai anksčiau nevykdė veiklos oro uosto kontroliuojamose ir riboto patekimo zonose, gautų nuolatinius VNO (ar kito oro uosto) leidimus, reikia:

Reikalavimai įmonei:

 1. Užregistruoti įmonę Subjektų vykdančių savo veiklą kontroliuojamoje zonoje sąraše. Tai yra padaroma užpildžius prašymo formą . Prašymą pildo naujos įmonės vadovas, arba tam skirtas įgaliotas asmuo. Gavus šį prašymą įmonė yra taip pat įvedama į nuotolinių mokymų sistemą, kurioje leidimo prašytojas užsisakydamas mokymus, jau gali rasti savo įmonę ir laikyt mokymus jos vardu.

 

 1. Atkreipkite dėmesį, kad įgaliojimas yra skiriamas pagal Vilniaus oro uosto Leidimų ir patekimo taisykles, o ne pagal įmonės vidinius nuostatus. Asmuo paskiriamas užpildant Įgalioto asmens formą.

 

Reikalavimai asmenims:

 

 1. Pateikus prašymą registruoti įmonę subjektų sąraše  įmonės darbuotojai gali pildyti prašymus nuolatiniam asmens leidimui gauti ir išklausyti nuotolinius mokymus:

Gauti nuolatiniam asmens leidimui reikia šių mokymų:
- Pažintiniai aviacijos saugumo mokymai (leidimui gauti)
ir
- VĮ Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo instruktažas (leidimui gauti)

Mokymus galite rasti čia.

 


Pildant prašymą reikia pateikti informaciją visuose laukuose, kuriuose ji yra prašoma (ši taisyklė galioja su visais prašymais teikiamiems saugumo skyriumi). Nurodant gyvenamasias vietas ir darbovietes, negali būti nepaaiškintų tarpų ilgesnių nei 28 dienos.


Kartu su prašymu pateikti:


-      Mokymų sertifikatą, įrodantį nuotolinių mokymų atlikimą

 • Esant registracijai Užimtumo Tarnyboje – pažymą iš Užimtumo Tarnybos su tiksliomis datomis
 • Esant švietimo įstaigoms (mokyklos/universitetai) – baigimo diplomą arba raštą dėl einamų studijų
 • Gyvenus, bet kurioje užsienio šalyje daugiau nei 6 mėnesius – neteistumo pažymą iš tos valstybės

Instrukcijas, kaip gauti neteistumo pažymą iš įvairių šalių, galite rasti šioje nuorodoje.

 

Pasirašo: asmuo, kuriam reikia nuolatinio asmens leidimo.

 

 

 1. Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo trečioje prašymo dalyje nurodo kuriose zonose jo darbuotojas vykdys funkcijas iš esamų:


- LSA Labai svarbių asmenų terminalo
S Sterilios zonos
L orlaivių stovėjimo aikštelėse ir/arba orlaiviuose
B Bagažo kaupimo zona (įėjimai per S ir A zonas)
-
 K kontroliuojamoje zonoje

A Aerodromo teritorija

 

 

Pasirašo: įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo. Esant trumpalaikiams darbams pagal sutartį, prašymą pasirašo ir atsakingas projektų vadovas.


Nuolatinis asmens leidimas išduodamas kai:
- yra užpildytas prašymas leidimui gauti
- yra išklausyti nuotoliniai mokymai ir pateiktas sertifikatas

- yra atlikta nepriekaištingos reputacijos patikra ir gauti atsakymai iš visų šiame procese dalyvaujančių institucijų.
- yra aviacijos reikalingo oro uosto/uostų saugumo vadovo vizavimas.

 

Nuolatinių transporto leidimų išdavimas

 

Subjektai, kurių veiklai reikalinga nuolatinė transporto priemonių eksploatacija aerodromo teritorijoje, t.y. transporto priemone nuolat tiekiama/išvežama atitinkama produkcija arba transporto priemonė yra naudojama atliekant orlaivių ar keleivių aptarnavimo ar aerodromo priežiūros darbus, gali gauti nuolatinius transporto priemonių leidimus

Reikalavimai nuolatinio transporto priemonės leidimo išdavimui:

 1. Prašymas nuolatiniam transporto priemonės leidimui gauti
 2. Transporto priemonės registracijos liudijimas
 3. Transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelė
 4. Pasirašyta sutartis tarp subjekto ir VĮ Lietuvos oro uostai dėl transporto priemonės parkavimo vietos aerodromo teritorijoje. Dėl sutarties pasirašymo kreiptis el. paštu į pardavimo vadovę Agnę Mažuknaitę

 

Antžeminio aptarnavimo įrangai, kuri yra eksploatuojama tik aerodromo teritorijos viduje ir/arba skirta judėti ne viešais keliais ir turinti specifinę važiuoklės bazę leidimai yra išduodami pagal šiuos reikalavimus:

 1. Prašymas nuolatiniam transporto priemonės leidimui gauti
 2. Subjekto raštas patvirtinantis tvarkingą įrangos techninę būklę, pagal GSE standartą, su nurodyta tikslia data, kada paskutinį kartą buvo atlikta techninė priežiūra.

 

 

Leidimo tipas

VNO/KUN/PLQ

 

Nuolatinis asmens leidimas 32,50 EUR
Dublikatas (kai prarandamas pirminis leidimas) 13,50 EUR
Laikinas lankytojo leidimas 17,40 EUR

Nuolatinis transporto priemonės leidimas

11,00 EUR + metinis kelių mokestis:
VNO - 78
,03 EUR

KUN - 93,25 EUR

PLQ - 130,52 EUR

Laikinas transporto priemonės leidimas

7,30 EUR

Palydos transporto priemonės leidimas

6,00 EUR

 

Leidimų biuro kontaktai:

Adresas: Rodūnios kelias 6B.

Tel. +370 5 2739 390

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 05 14
Atgal