Leisti

Šioje skiltyje pateikta Lietuvos oro uostų leidimų išdavimų tvarka, taip pat patalpinti prašymai leidimams gauti.

Prieš užpildant ir pateikiant prašymus, kviečiame susipažinti su Lietuvos oro uostų privatumo pranešimu, kuriame yra pateikta informacija apie Lietuvos oro uostų atliekamą asmens duomenų tvarkymą leidimų išdavimo tikslu.

AB Lietuvos oro uostų teritorijoje galiojantiems leidimams gauti yra naudojama LTOU leidimų išdavimo sistema.

Leidimų tipai:

 • Nuolatinis asmens leidimas
 • Nuolatinis transporto priemonės leidimas
 • Laikinas asmens leidimas
 • Laikinas transporto priemonės leidimas

Nuolatinių asmens leidimų gavimas

Tam, kad įmonė, kurios darbuotojai anksčiau nevykdė veiklos oro uosto kontroliuojamose ir riboto patekimo zonose, gautų nuolatinius VNO/KUN/PLQ leidimus, ji turi atitikti žemiau pateiktus reikalavimus. Nuolatiniai asmens leidimai išduodami oro uostų leidimų išdavimo skyriuose.

Reikalavimai įmonei:

 1. Užregistruoti įmonę Subjektų vykdančių savo veiklą kontroliuojamoje zonoje sąraše. Tai yra padaroma užpildžius prašymo formą . Prašymą pildo naujos įmonės vadovas, arba tam skirtas įgaliotas asmuo. Gavus šį prašymą įmonė yra taip pat įvedama į LTOU leidimų išdavimo ir nuotolinių mokymų sistemas, kurios yra naudojamos siekiant gauti nuolatinius ir laikinus leidimus.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad įgaliojimas yra skiriamas pagal Vilniaus oro uosto Leidimų ir patekimo taisykles, o ne pagal įmonės vidinius nuostatus. Esant poreikiui asmuo paskiriamas užpildant Įgalioto asmens formą.

Reikalavimai asmenims:

Įmonės darbuotojus siekiančius gauti nuolatinius asmens leidimus, sistemoje užregistruoja įgaliotas įmonės darbuotojas (subjekto administratorius).

Veiksmų seka:

1. Įmonės įgaliotas atstovas užregistruoja savo darbuotojus LTOU leidimų išdavimo sistemoje

2. Asmenys gavę prisijungimus pildo elektronines paraiškas.

Pildant elektroninę paraišką reikia pateikti informaciją visuose laukuose, kuriuose ji yra prašoma (ši taisyklė galioja su visais prašymais teikiamiems saugumo skyriumi). Nurodant gyvenamasias vietas ir darbovietes, negali būti nepaaiškintų tarpų ilgesnių nei 28 dienos.

Kartu su prašymu pateikti:

- Esant registracijai Užimtumo Tarnyboje – pažymą iš Užimtumo Tarnybos su tiksliomis datomis.

- Esant švietimo įstaigoms (mokyklos/universitetai) – baigimo diplomą arba raštą dėl einamų studijų

- Gyvenus bet kurioje užsienio šalyje daugiau nei 6 mėnesius – neteistumo pažymą iš tos valstybės/-ių. Instrukcijas, kaip gauti neteistumo pažymą iš įvairių šalių, galite rasti šiame dokumente.

3. Užpildžius paraišką ji yra pateikiama įmonės įgaliotam asmeniui (subjekto administratoriui), kuris šią paraišką patvirtiną įmonės vardu ir pateikia LTOU darbuotojui.

Pateikus prašymą, leidimo paraišką užpildęs asmuo yra automatiškai užregistruojamas nuotolinių mokymų sistemoje, kurioje prisijungęs turi išklausyti šiuos mokymus:

- Asmenims, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną (asmens leidimui gauti)

- AB Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo instruktažas (leidimui gauti)

- Aerodromo saugos mokymai pagal EASA ADR.OR.D.017 reikalavimus (leidimui gauti)

Nuolatinis asmens leidimas išduodamas kai:

- įmonė turi sutartį su AB Lietuvos oro uostais dėl vykdomos veiklos
- yra užpildyta paraiška leidimui gauti
- yra išklausyti nuotoliniai mokymai

- yra atlikta nepriekaištingos reputacijos patikra ir gauti atsakymai iš visų šiame procese dalyvaujančių institucijų.

Nuolatinių transporto leidimų išdavimas

Subjektai, kurių veiklai reikalinga nuolatinė transporto priemonių eksploatacija aerodromo teritorijoje, t.y. transporto priemone nuolat tiekiama/išvežama atitinkama produkcija arba transporto priemonė yra naudojama atliekant orlaivių ar keleivių aptarnavimo ar aerodromo priežiūros darbus, gali gauti nuolatinius transporto priemonių leidimus. Nuolatiniai transporto leidimai išduodami oro uostų leidimų išdavimo skyriuose.

Reikalavimai nuolatinio transporto priemonės leidimo išdavimui:

 1. Sistemoje užpildyta paraiška nuolatiniam transporto priemonės leidmui gauti.
 2. Paraiškoje pateikta transport priemonės registracijos liudijimas
 3. Paraiškoje pateikta transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelė
 4. Paraiškoje pateiktas transporto priemonės individualus arba įmonės veiklos draudimas
 5. Paraiškoje pateikta sutartis tarp subjekto ir AB Lietuvos oro uostų dėl transporto priemonės parkavimo vietos aerodromo teritorijoje. Dėl sutarties pasirašymo kreiptis el. paštu į pardavimo vadovę Moniką Simonaitę [email protected].

Antžeminio aptarnavimo įrangai, kuri yra eksploatuojama tik aerodromo teritorijos viduje ir/arba skirta judėti ne viešais keliais ir turinti specifinę važiuoklės bazę leidimai yra išduodami pagal šiuos reikalavimus:

 1. Sistemoje užpildyta paraiška nuolatiniam transporto priemonės leidimui gauti
 2. Subjekto raštas patvirtinantis tvarkingą įrangos techninę būklę, pagal GSE standartą, su nurodyta tikslia data, kada paskutinį kartą buvo atlikta techninė priežiūra.
 3. Paraiškoje pateikta sutartis tarp subjekto ir AB Lietuvos oro uostų dėl transporto priemonės parkavimo vietos aerodromo teritorijoje. Dėl sutarties pasirašymo kreiptis el. paštu į pardavimo vadovę Moniką Simonaitę [email protected].

Laikinų asmens leidimų gavimas

Asmenims ir transporto priemonėms, kurioms net ir laikinai reikia patekti į LOU režimines zonas, privaloma turėti laikinus asmenų/transporto leidimus.

 • Asmenys norintys patekti į režimines zonas su laikinais leidimais gali tai padaryti tik esant asmens su nuolatiniu asmens leidimu palydai.Vienas asmuo su nuolatiniu leidimu negali lydėti daugiau nei 10 asmenų su laikinais asmens ar lankytojo leidimais. Asmenims laikinas leidimas gali būti suteiktas ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
 • Transporto priemonės ir jų vairuotojai norintys patekti į aerodromo teritoriją tai gali padaryti tik esant palydai, kurią vykdo transporto priemonė turinti nuolatinį transporto priemonės leidimą arba esant vairuotojui turinčiam aerodromo vairavimo teises ir nuolatinį asmens leidimą. Transporto priemonėms leidimas gali būti suteiktas ne ilgesniam kaip 24 valandų laikotarpiui.

Abiejų rūšių leidimus gauti gali asmenys dirbantys viename iš subjektų užregistruotų AB Lietuvos oro uostai kontroliuojamoje zonoje veikiančių subjektų sąraše, bei registruoti LTOU leidimų išdavimo sistemoje su galiojančiais nuolatiniais asmens leidimais. Užpildžius paraišką laikini leidimai yra sugeneruojami naudotojo paskyroje .PDF formatu, kuris leidžia atsispausdinti jį įmonės/įstaigos darbo vietoje. Leidimų biuras, laikinų leidimų nebeišduoda.

Laikini asmens leidimai gali būti atspausdinti ir nespalvotai, bet privalo būti A6 formato ir idėtį į dėkliuką. Leidimų dėkliukais pasirūpina pačios įmonės/įstaigos.

 

Leidimo tipas

Kaina

Nuolatinis asmens leidimas

31,78 EUR be PVM

Nuolatinio asmens leidimo dublikatas (išduodama nauja kortelė) 17,57 EUR be PVM
Nuolatinio asmens leidimo galiojimo pratęsimas (neišduodama nauja kortelė) 21,33 EUR be PVM
Nuolatinis transporto priemonės leidimas 14,74 EUR be PVM
Laikinas transporto priemonės leidimas (VNO) 2,87 EUR be PVM
Laikinas transporto priemonės leidimas (KUN) 2,99 EUR be PVM
Laikinas transporto priemonės leidimas (PLQ) 3,29 EUR be PVM
Laikinas asmens leidimas (išsiimant leidimą per savitarnos terminalą) 2,25 EUR be PVM

 

Leidimų biuro kontaktai ir darbo laikas:

I - IV* 7:00-16:00

V* 7:00-14:45

VI – VII nedirbame

*Pietų pertrauka 11:00 - 11:45

Tel. +370 5 2739 390

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 12 28
Atgal