Leisti
 • Pranešimas apie pažeidimą

 •  
 •  
 • Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys
  •   (nepateikus šių duomenų Jums negalės būti taikomos asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės)
  •  
  •   (su įstaiga siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)
  •   (nepateikus šių duomenų, negalėsime Jūsų informuoti apie pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus)
  •  
  •   (nepateikus šių duomenų, negalėsime Jūsų informuoti apie pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus)
 • Informacija apie pažeidimą
  •  
  •  
  •  
 • Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  
 •  
 •  
  Galimi failo tipai: jpg, png, gif.
  Pasirinkitę failą (20)
 •  
 •  
 •  
 •   (Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą).
 •   (pasirinkite tik vieną variantą)
 •  
Atgal