Leisti

Tvarkaraščių derinimas

Vadovaujantis 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių reikalavimais, LR Susisiekimo ministerija VNO paskelbė oro uostu, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius. Naudotojai, prieš pradėdami vykdyti skrydžius į VNO, bei siekiantys savanoriško (nepriverstinio) tvarkaraščio suderinimo, kai skrydžiai numatomi oro uosto perpildymo laikotarpiais, tvarkaraščius derina su tvarkaraščių derintoju.

Pasiteirauti dėl VNO tvarkaraščių:
El.paštas: hdq@acl-uk.org
SMA Tvarkaraščio derinimas (standartinė SSIM žinutė, 6str.):
El.paštas: slots@acl-international.com
Pasiteirauti skubiu atveju:    Tel: +44 (0)208 564 0635

 


Orlaivių stovėjimo aikštelių paskirstymo tvarka 

Registracijos stalų paskirstymo tvarka

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 03 29 d. 11:13
Atgal