Leisti

Žemiau pateikta informacija yra skirta oro bendrovėms, vykdančioms arba planuojančioms pradėti vykdyti  skrydžius Lietuvos oro uostuose, taip pat antžeminių paslaugų teikėjams. 
Jei turėsite klausimų, susisiekite su mumis  
 

[[#ex]]

Oro uosto rinkliavos

 Paskelbta 2018.01.23.  
Galioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.

 

Išskrendančio keleivio

transferiniams keleiviams

1,57 EUR

visiems kitiems keleiviams

8,03 EUR

Orlaivio tūpimo

kiekvienai orlaivio tonai, kurio MTOM yra 2 tonos arba didesnė

7,57 EUR

orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos

4,03 EUR

Orlaivio stovėjimo*

kiekvienai orlaivio tonai, kurio MTOM yra 2 tonos arba didesnė

2,09 EUR

orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos

15,87 EUR

Orlaivio palydos

51,87 EUR

*< 3 val. – rinkliava neimama; > 3 val. – rinkliava skaičiuojama už visą parą; 
  < 6 val.  orlaivio naudotojams, vežantiems krovinius užsakomaisiais reisais, kai orlaivio MTOM nuo 101 t iki 170 t – rinkliava neimama; > 6 val.-  rinkliava  skaičiuojama už visą parą;
 < 9 val. orlaivio naudotojams, vežantiems krovinius užsakomaisiais reisais, kai orlaivio MTOM 171 t  ir daugiau – rinkliava neimama; > 9 val. -rinkliava skaičiuojama už visą parą.

Oro uosto rinkliavų mokėjimo tvarka yra pateikta Naudojimosi oro uostais bendrosiose sąlygose.

[[#ex]]

[[#ex]]

Keleiviams su negalia ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių mokestis

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. taikomas keleiviams su negalia ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių mokestis 0,11 Eur už kiekvieną išvykstantį ir atvykstantį keleivį, išskyrus keleivius keliaujančius tranzitu ir vaikus iki 2 metų amžiaus.

[[#ex]]

[[#ex]]

Centralizuotos infrastruktūros mokesčiai

 

 Centralizuotos infrastruktūros mokesčiai

2018

2019

Keleivių bagažo apdorojimo sistemos mokestis už 1 registruotą išvykstančio keleivio bagažo vienetą 0,42 Eur

0,31 Eur

Keleivių įlaipinimo – išlaipinimo galerijų ir jų aptarnavimo paslaugų mokestis už 1 orlaiviui suteiktas paslaug62as 62,75 Eur

44,00 Eur

Bendrojo naudojimo terminalo įrangos paketo, skirto keleivių ir bagažo registracijai,  duomenų  saugojimui ir perdavimui (angl. Common Use Terminal Equipment  –  CUTE) ir susijusių techninių priemonių naudojimo mokestis už 1 išvykstantį keleivį

0,19 Eur

0,12 Eur
Elektros energijos tiekimo orlaiviams įrangos ir susijusių paslaugų mokestis už 1 orlaiviui  suteiktas paslaugas

18,57 Eur

23,42 Eur

Rinkliavų ir mokesčių dydžiai nurodyti be PVM.

Centralizuotos infrastruktūros mokesčių mokėjimo tvarka yra pateikta Antžeminių paslaugų teikimo VĮ Lietuvos oro uostų filialų valdomuose oro uostuose bendrosios sąlygose.

[[#ex]]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 09 11 d. 13:57
Atgal