Leisti

Šiame puslapyje pateikiamos šiuo metu taikomos skatinimo programos:

[[#ex]]

Lietuvos oro uostų tinklo skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2025 m. kovo 31 d.

Lengvata taikoma šioms oro uosto rinkliavoms:

  • išskrendančio keleivio rinkliavai;
  • orlaivio tūpimo rinkliavai;
  • orlaivio saugumo rinkliavai.
Lengvatos dydis
Oro uostai  į kuriuos vykdomi skrydžiai  Skatinimo priemonė  Oro uosto rinkliavoms VNO Skatinimo priemonė Oro uosto rinkliavoms KUN Skatinimo priemonė Oro uosto rinkliavoms PLQ
Lengvata dviejuose oro uostuose
KUN ir PLQ   -20 % -20 %
VNO ir PLQ -20 %   -20 %
VNO ir KUN -20 % -20 %  
Lengvata trijuose oro uostuose
VNO, KUN ir PLQ -30 % -30 % -30 %
Laikotarpiai
Laikotarpis Nr.1  nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.
Laikotarpis Nr.2 nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d.
Minimalios, reguliariais skrydžiais per vieną laikotarpį pervežtų (atvykstančių ir išvykstančių) keleivių, ribos
VNO 75 000
KUN 100 000
PLQ 20 000

Lietuvos oro uostų tinklo skatinimo programa nuo 2023 m. kovo 1 d. Visas sąlygas rasite čia.

Lietuvos oro uostų tinklo skatinimo programa iki 2023 m. kovo 31 d. Visas sąlygas rasite čia. Jų pakeitimai čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Oro bendrovių veiklos Vilniaus oro uoste skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2025 m. kovo 31 d.

Naujo* maršruto skatinimo priemonė

TRUMPOJO NUOTOLIO MARŠRUTAMS
Išskrendančio keleivio ir Orlaivio tūpimo rinkliavos
  VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS  SEZONINIAMS MARŠRUTAMS
  IATA vasaros sezonu IATA žiemos sezonu  
Pirmieji metai 50 % 100 % 50 %
Antrieji metai 40 % 90 % 40 %
Tretieji metai 30 % 80 % 30 %
ILGOJO NUOTOLIO MARŠRUTAMS
  Išskrendančio keleivio rinkliava Orlaivio tūpimo rinkliava
Pirmieji metai 100 % 80 %
Antrieji metai 90 % 70 %
Tretieji metai 80 % 60 %
Ketvirtieji metai 50 % 0 %
Penktieji metai 50 % 0 %
KROVININIAMS MARŠRUTAMS
Orlaivio tūpimo rinkliava
Pirmieji metai 50%
Antrieji metai 50%

*Naujas maršrutas – oro bendrovės siūlomas maršrutas, jungiantis VNO ir kitą oro uostą be persėdimų, kuris šiuo metu nėra aptarnaujamas kitos oro bendrovės ir nebuvo vykdomas iš oro uosto tiesiogiai per praėjusius 12 mėnesių iki numatomos pirmojo skrydžio datos.

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki pirmojo skrydžio.

Skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė

Skrydžių dažnis per mėnesį maršrutų padidinimas (lyginant su Ataskaitiniais* metais) 

Lengvata orlaivio tūpimo ir išskrendančio keleivio rinkliavoms papildomimes skrydžiamas

Pirmieji metai Antrieji metai Tretieji metai
nuo 8 iki 15 skrydžių per mėnesį 40% 20% 10%
nuo 16 iki 26 skrydžių per mėnesį 50% 30% 15%
nuo 27 per mėnesį 60% 40% 20%
Papildomo krovininių skrydžių dažnio lengvata orlaivio tūpimo rinkliavai
Pirmieji metai 50%
Antrieji metai 50%

Skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė taikoma tiems oro bendrovės reguliarių skrydžių maršrutu dažniams, kurie yra papildomi prie Atskaitinių* metų atitinkamu mėnesiu vykdomų skrydžių dažnių. 

*Atskaitiniai metai – vienerių metų laikotarpis iki paraiškos pateikimo.

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos el. paštu iki mėnesio, nuo kurio padidinami skrydžių dažniai paskutinės dienos.

Visas sąlygas rasite čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Oro bendrovių veiklos Kauno oro uoste skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Specialioji rinkliava už išvykstantį keleivį, kuri apima:

  • orlaivio tūpimo rinkliavą;
  • išskrendančio keleivio rinkliavą;
  • orlaivio saugumo rinkliavą.
Specialioji rinkliava taikoma pagal per vienerius metus pervežtų keleivių skaičių:
Per vienerius metus pervežtų keleivių (atvykstančių ir išvykstančių) skaičius Specialioji rinkliava už vieną pervežtą išvykstantį keleivį
5.000 – 24.999 4,00 EUR
25.000 – 74.999 3,00 EUR
75.000 – 149.999 2,50 EUR
150.000 – 249.999 2,10 EUR
250.000 – 374.999 1,80 EUR
375.000 – 524.999 1,60 EUR
525.000 – 699.999 1,50 EUR
700.000 – 899.999 1,40 EUR
900.000 – ir daugiau 1,30 EUR

Paraiškos pasinaudoti programa teikiamos likus ne mažiau nei 15 darbo dienų iki pirmo suplanuotos skrydžio.

Visas sąlygas rasite čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Oro bendrovių veiklos Palangos oro uoste skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2025 m. kovo 31 d.

Naujo* maršruto skatinimo priemonė

Išskrendančio keleivio ir Orlaivio tūpimo rinkliavos
  VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS  SEZONINIAMS MARŠRUTAMS
  IATA vasaros sezonu IATA žiemos sezonu  
Pirmieji metai 50 % 100 % 50 %
Antrieji metai 40 % 90 % 40 %
Tretieji metai 30 % 80 % 30 %

*Naujas maršrutas – oro bendrovės siūlomas maršrutas, jungiantis PLQ ir kitą oro uostą be persėdimų, kuris šiuo metu nėra aptarnaujamas kitos oro bendrovės ir nebuvo vykdomas iš oro uosto tiesiogiai per praėjusius 12 mėnesių iki numatomos pirmojo skrydžio datos.

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki pirmojo skrydžio.

Skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė

Skrydžių dažnis per mėnesį maršrutų padidinimas (lyginant su Ataskaitiniais* metais) 

Lengvata orlaivio tūpimo ir išskrendančio keleivio rinkliavoms papildomimes skrydžiamas

Pirmieji metai Antrieji metai Tretieji metai
nuo 8 iki 15 skrydžių per mėnesį 40% 20% 10%
nuo 16 iki 26 skrydžių per mėnesį 50% 30% 15%
nuo 27 per mėnesį 60% 40% 20%
Papildomo krovininių skrydžių dažnio lengvata orlaivio tūpimo rinkliavai
Pirmieji metai 50%
Antrieji metai 50%

Skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė taikoma tiems oro bendrovės reguliarių skrydžių maršrutu dažniams, kurie yra papildomi prie Atskaitinių* metų atitinkamu mėnesiu vykdomų skrydžių dažnių. 

*Atskaitiniai metai – vienerių metų laikotarpis iki paraiškos pateikimo.

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos el. paštu iki mėnesio, nuo kurio padidinami skrydžių dažniai paskutinės dienos.

Visas sąlygas rasite čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 09 01
Atgal