Leisti

Oro vežėjams taikoma keleivių duomenų teikimo tvarka

 

Vežėjams, kurie verčiasi keleivių vežimu oro keliais, taikoma keleivių duomenų teikimo tvarka

Fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie verčiasi keleivių vežimu oro keliais į Lietuvos Respubliką ir iš jos bei atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose vežėjams nustatytas sąlygas, reikalavimus (toliau – oro vežėjai) pagal:

  • 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (API);
  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais;
  • Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymą bei kitus susijusius teisės aktus

privalo teikti keleivių duomenis (API ir PNR) „vieno langelio“ principu įgaliotam Lietuvos Informacijos apie keleivius padaliniui – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybai. Šiuos duomenis oro vežėjai privalo teikti neatlygintinai elektroninių ryšių priemonėmis iš anksto suderintu būdu ir formatu.

Pažymėtina, kad keleivių duomenų teikimo bei gavimo procesuose Valstybinė įmonė Lietuvos oro uostai nedalyvauja.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys oro vežėjų vykdomą keleivių duomenų teikimą

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas

Bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenų ir informacijos apie oro vežėjus teikimo informacijos apie keleivius padaliniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 5-V-1091 „Dėl Bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenų ir informacijos apie oro vežėjus teikimo informacijos apie keleivius padaliniui tvarkos aprašo patvirtinimo“

Keleivių duomenų teikimo atmintinė oro vežėjams

Informacijos apie keleivius padalinio kontaktai:

Tel.: +370 5 271 9657 arba +370 527 19627 (organizaciniai ir teisiniai klausimai I-V 8-17 val.)

+370 5 271 9900 (24/7 ne darbo valandomis)

El. paštu: [email protected]

Adresas: Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius

Nuoroda: https://policija.lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 04 12
Atgal