Leisti

Keleivių duomenų teikimo tvarka vežėjams, kurie verčiasi keleivių vežimu oro keliais


2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (API) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais yra perkeltos į Lietuvos nacionalinę teisę Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, kuris, kartu su kitais būtinais teisės aktais, įsigaliojo Lietuvos Respublikoje nuo 2017 m. sausio 1 d.
Keleivių duomenys (API ir PNR) privalo būti teikiami „vieno langelio“ principu įgaliotam Lietuvos Informacijos apie keleivius padaliniui – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybai neatlygintinai elektroninių ryšių priemonėmis iš anksto suderintu būdu ir formatu.

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (oficialus tekstas skelbiamas teisės aktų registre – TAR, 2016-07-04, Nr. 18452)
 

Bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenų ir informacijos apie oro vežėjus teikimo informacijos apie keleivius padaliniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 5-V-1091 „Dėl Bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenų ir informacijos apie oro vežėjus teikimo informacijos apie keleivius padaliniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (oficialus tekstas skelbiamas teisės aktų registre – TAR, 2016-12-23, Nr. 29465)

Keleivių duomenų teikimo atmintinė vežėjams

Informacijos apie keleivius padalinio kontaktai:

Tel.: +370 5 271 9657 arba +370 527 19627 (organizaciniai ir teisiniai klausimai I-V 8-17 val.)
+370 5 271 9900 (24/7 ne darbo valandomis)

El. paštu: piu@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius

Nuoroda: https://policija.lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 02 11
Atgal