Leisti

Gediminas Almantas

Audito komiteto pirmininkas

Pareigų pradžia: 2023-03-31.

Kitos pareigos:

- Valdybos pirmininkas, EPSO-G;

- Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas, VĮ Oro Navigacija;

- Pirmininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Išsilavinimas: 

- Magistro laipsnis, Teisė – Vilniaus universitetas;

- PhD kadidatas, Derybos, verslo etika – Kopenhagos verslo mokykla;

- LL.M. - Berno Universitetas, Šveicarija;

- Vizituojantis dėstytojas - Thunderbird globalios valdysenos mokykla, Finiksas, AZ, JAV;

- Dėstytojas - ENAC, Tulūza, Prancūzija.

Kompetencijų sritys: organizacijų valdymas, organizacinis tobulėjimas, etika ir moralė, pasitikėjimo organizacijose kūrimas, krizių valdymas.

Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

 

Gintarė Vilimaitė-Kučinskienė

Pareigų pradžia: 2023-03-31.

Kitos pareigos: 

- Licencijuota auditorė; 

- UAB ECSO Finansų vadovė.

Išsilavinimas: 

- Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto bakalauras;

- Vilniaus Universiteto Vadybos ir verslo administravimo magistras.

Kompetencijų sritys: finansų valdymas, auditas ir apskaita, vidaus kontrolė ir procesai, pokyčių valdymas.

Nepriklausomumas: nepriklausoma narė.

Karolis Brazas

Pareigų pradžia: 2023-03-31.

Kitos pareigos: 

- UAB Green Genius – Finansų kontrolės vadovas;

- MB Finansų ir korporatyvinio valdymo laboratorija – Direktorius;

- AB Lietuvos paštas – nepriklausomas Audito ir Rizikos komiteto narys.

Išsilavinimas: 

- Vilniaus Universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras;

- Tarptautinės akredituotų ir sertifikuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants) narys.

Kompetencijų sritys: finansų valdymas, auditas ir apskaita, mokesčiai.

Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

[[#ex]]

Gautas atlygis už audito komiteto nario pareigas

Atlygio mokėjimo audito komiteto nariams tvarką nustato 2022 m. gruodžio 1 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-541 patvirtintas Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių ir komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Remiantis Aprašo 9 p., pagal Įmonės kategoriją, komiteto nario metinis atlygis yra 5 040 eurų, komiteto pirmininko metinis atlygis – 7 560 eurų. 

Audito komiteto nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą audito komiteto nario veiklą negali viršyti 4/75 dalies Įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė sumos). Į audito komiteto nario atlygį įskaičiuoti audito komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti Įmonė. 

Atlygis Įmonės audito komiteto nariui mokamas kas mėnesį, pasibaigus mėnesiui per 10 kalendorinių dienų, apmokant ne daugiau nei 1/12 aukščiau nurodytos metinės sumos.

Audito komiteto nariams priskaičiuotas atlygis už darbą 2022 m. (su visais mokėtinais mokesčiais ir įmokomis) - 16 285 Eur. 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 31
Atgal