Leisti

Inga Kuktienė

Pareigų pradžia: 2020-07-28.

Kitos pareigos: UAB SME Digital Financing, Rizikos Valdymo Departamento direktorė.

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas –  Verslo administravimo magistras; Stokholmo ekonomikos mokykla – Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras.

Kompetencijų sritys: Finansų valdymo, finansų analizės ir vidaus audito; rizikų valdymo.

Nepriklausomumas: nepriklausoma


 

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Pareigų pradžia: 2019-03-26.

Kitos pareigos: AB Klaipėdos Nafta, Audito komiteto narė, UAB Investicijų ir verslo garantijos, Stebėtojų tarybos narė, VĮ Ignalinos Atominė Elektrinė, Audito ir rizikų komiteto pirmininkė, Mažų ir vidutinių Lietuvos ir užsienio įmonių portfelis Finansų patarėja (UAB Baltijos ekonomistas).

Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Finansų magistras; Kauno Technologijos Universitetas, Verslo administravimo bakalauras.

Kompetencijų sritys: Finansų valdymo, finansų analizės, išorės ir vidaus audito.

Nepriklausomumas: nepriklausoma.


 

Aurelija Aukščionė

Pareigų pradžia: 2019-03-26.

Kitos pareigos: Vidaus audito vadovė, Rimi Lithuania.

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Verslo vadybos ir administravimo magistras.

Kompetencijų sritys: Finansų valdymo, finansų analizės ar audito.

Nepriklausomumas: nepriklausoma. 

 

[[#ex]]

Gautas atlygis už audito komiteto nario pareigas

Atlygio mokėjimo audito komiteto nariams tvarką nustato 2018 m. rugpjūčio 20 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420 patvirtintas akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas. Remiantis aprašo 26 p. komiteto nario ir komiteto pirmininko veiklos valandinis įkainis – 40 eurų. 

Audito komiteto nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą audito komiteto nario veiklą negali viršyti 4/75 dalies Įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Į audito komiteto nario atlygį neįskaičiuoti audito komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti Įmonė. 

Komitetų narių skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant komiteto pirmininkui ketvirtines ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie komiteto nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius. Komiteto nariams atlygis išmokamas pasibaigus ketvirčiui per 20 darbo dienų. 

Audito komiteto nariams priskaičiuotas atlygis už darbą 2021 m. (su visais mokėtinais mokesčiais ir įmokomis) - 14 588 Eur. 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 04 22
Atgal