Leisti

DARNUMO POLITIKA

2022 m. patvirtintoje LTOU darnumo politikoje yra įtvirtinti ir paskelbti pagrindiniai mūsų darnios ir atsakingos veiklos principai.

 PASIRAŠYTA DARNUMO POLITIKA 

   

ORO UOSTŲ TVARUMO DEKLARACIJA

Savo veikloje vadovaujamės tarptautiniu lygmeniu priimtais tvarumo principais. Laikomės 2016 m. spalio 31 d. priimtos Oro uostų tvarumo deklaracijos, pasirašytos kartu su kitais tarptautiniais oro uostais: Čikagos, Dalaso, Romos, Amsterdamo Šipholio, Niujorko Džono F. Kenedžio (JFKIAT), Londono Hitrou, Londono Getviko ir kitais. Pagrindinis šios deklaracijos siekis – stiprinti tvarių ir atsparių oro uostų sistemą visame pasaulyje bendradarbiavimu, skaidrumu, inovacijomis ir įsitraukimu.

 PASIRAŠYTA DEKLARACIJA 

   

TVARUMO VALDYMAS

Atsakomybė už tvarumą kasdienėje veikloje ir tvarumo ataskaitų rengimą yra paskirta komunikacijos skyriaus vadovui, o kiekvienos prioritetinės tvarumo temos koordinavimas priskirtas atsakingiems darbuotojams. Valdybai pristatomos pusmečio, metinės veiklos ir tvarumo ataskaitos, einamieji tvarumo valdymo klausimai aptariami kas mėnesį vykstančių Valdybos posėdžių metu.

Įmonės tvarumo ataskaita yra integruota į metinę ir veiklos ataskaitą, kurią pirmiausia tvirtina valdyba, o paskui – Susisiekimo ministerija.

   

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ LŪKESČIAI

Suinteresuotųjų šalių įtraukimas, gerų santykių su jomis puoselėjimas yra mūsų veiklos strategijos pagrindas. Pagrindinės LTOU suinteresuotosios šalys yra klientai, akcininkas, partneriai, kolegos, visuomenė. Sėkmingam mūsų strategijos įgyvendinimui mums itin svarbu laikytis įsipareigojimų šių šalių atžvilgiu, atliepti jų poreikius ir lūkesčius. Tvarumo strategija, o kartu ir šios ataskaitos turinys, yra sudaryta atsižvelgiant į pagrindines suinteresuotosioms šalims rūpimas temas.

 PLAČIAU 

   
Paskutinė atnaujinimo data: 2024 01 16
Atgal