Leisti
Tvarumas

 

TVARUMAS LIETUVOS ORO UOSTUOSE

Lietuvos oro uostų (LTOU) veiklos pobūdis, valdymo modelis bei strateginė reikšmė Lietuvos ekonomikai skatina įmonę imtis lyderystės ir rodyti pavyzdį tvarumo srityje šalies mastu. 

Įmonės strategija ir 2023 metais atliktas LTOU dvejopo reikšmingumo vertinimas yra pamatas, kuriuo remiantis įmonė yra išsikėlusi ilgojo ir trumpojo laikotarpio tikslus bei apsibrėžusi pagrindines tvarumo kryptis. 

 TVARUMO  ATASKAITOS    

   

DARNUMO POLITIKA IR VALDYMAS

Savo veikloje esame aiškiai apsibrėžę veiklos valdymo principus, tvarkas bei politikas, kuriais remiantis kryptingai kuriama ir formuojama atsakingo ir darniai vystomo verslo kultūra, į tai įtraukiant visas suinteresuotas šalis.

 PLAČIAU 

 

   

TVARUMO KRYPTYS IR TIKSLAI

Esame nusistatę 15 pagrindinių aplinkosaugos, socialinio ir valdysenos tvarumo temų, kurios šiuo metu yra svarbiausios mūsų suinteresuotoms šalims bei kurių poveikis turi didžiausią įtaką mūsų veiklai.

 PLAČIAU 

   

NET ZERO STRATEGIJA

2022 metais parengėme ir 2023 metais pasitvirtinome NET ZERO strategiją, kurioje pateikėmė gaires, kaip sieksime neutralumo klimatui iki 2030 m. ir nulinių CO2 emisijų iš oro uosto kontroliuojamų operacijų iki 2050 m.

 PLAČIAU 

   

AVIACIJOS ĮTAKA

Anot aviacijos ekspertų, pasaulinės aplinkosaugos analizės rodo, kad vyraujančios nuostatos neatitinka realybės – aviacija yra atsakinga tik už maždaug 2 proc. visų planetos anglies dvideginio emisijų – panašiai kaip vandenų transportas, o Lietuvoje aviacija atsakinga net mažiau nei už 2 proc. anglies dvideginio paliekamo pėdsako – tai labai panašus emisijų lygis kaip ir geležinkelių transportas. 

 PLAČIAU 

   

AERODROMŲ TRIUKŠMO APSAUGINĖS ZONOS (TAZ)

Visa informacija apie Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautinių oro uostų perspektyvinius triukšmo žemėlapius, skirtus aerodromų triukšmo apsauginėms zonoms nustatyti.   

 PLAČIAU 

   

Čia galima pranešti apie bet kokį pažeidimą: PRANEŠIMŲ KANALAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 07 11
Atgal