Leisti

Užteks pasakyti „Ačiū“

Per gražiausias metų šventes ar kitomis svarbiomis progomis įprastai teikiamos dovanos, tačiau mes kviečiame sveikinimus ar dėkingumą reikšti ne daiktais, o žodžiais. Pakaks padėkoti - labiausiai vertiname jūsų parodytą dėmesį.

Lietuvos oro uostuose vadovaujamės nuline dovanų politika, todėl gautas dovanas grąžiname. Išimtys taikomos tik pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas gautoms bei reprezentacijai skirtoms dovanoms, kurių vertė neviršija 150 eurų.

Jei dovanos vertė viršija nurodytą sumą, ji tampa valstybės nuosavybe, yra įvertinama ir saugojama Vyriausybės nustatyta tvarka.

Kaip elgiamės gavę dovaną?

  • Ne reprezentacijai skirtų dovanų ir dovanų, gautų ne pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,   mūsų darbuotojai nepriima arba, gavę jas paštu, nedelsdami perduoda Administravimo skyriui.
  • Neturint informacijos apie dovanos teikėją, ji perduodama labdarai.
  • Visais atvejais apie gautą dovaną yra pranešama tiesioginiam vadovui bei Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistui.

Veikiame pagal aukščiausius etikos standartus, vykdome korupcijos prevenciją, o kiekvienas mūsų darbuotojas vadovaujasi vertybėmis, grįstomis elgesio taisyklėmis.

Skatiname skaidrumo bei atvirumo politiką, todėl, pastebėję galimą korupcijos, profesinės etikos ar kitokį pažeidimą, oro uostų darbuotojai, keleiviai ar bet kurie su mūsų veikla susiję ar susiduriantys asmenys kviečiami apie tai pranešti.

Informuoti apie pastebėtą galimą pažeidimą reikia užpildžius šią formą arba el. paštu , taip pat tiesiogiai kreipiantis į Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistą (Rodūnios kl. 10, Vilnius). Gautos informacijos turiniui ir pranešėjo duomenims yra taikomas konfidencialumo principas ir jie žinomi tik pranešimą nagrinėjantiems asmenims.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 04 29
Atgal