Leisti

Nuo 2011 metų Vilniaus oro uosto instruktoriai oro uosto darbuotojams ir įmonėms organizuoja aviacijos saugumo, gaisrinės saugos ir kitus mokymus. Visi instruktoriai yra Civilinės aviacijos administracijos patvirtinti dėstyti aviacijos saugumo kursus, turi ICAO pripažinto aviacijos saugumo mokymo centro išduotus pažymėjimus, atitinka kitus jiems keliamus reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento bendrąsias taisykles ir turi didžiulę darbinę patirtį šioje srityje. Baigusiems Vilniaus oro uosto aviacijos saugumo kursus, išduodami kursų baigimo pažymėjimai.

Lietuvai prisijungus prie Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos ir tapus Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos (ICAO) nare bei įstojus į Europos Sąjungą, reikalavimai užtikrinti aviacijos saugumą tapo dar svarbesni, todėl labai svarbu, kad visos Lietuvos kompanijos, susijusios su oro uostuose vykdoma veikla, gerai susipažintų su tvarkomis bei naujausiais reikalavimais, taikomais šioje srityje.

Pagrindiniai mokymų tikslai

 • Supažindinti ir išmokyti oro uosto darbuotojus bei kitas įmones, vykdančias veiklą oro uosto teritorijoje, kaip tinkamai ir veiksmingai užtikrinti aviacijos saugumą bei gaisrinę saugą;
 • Išlaikyti darbuotojų žinias ir įgūdžius pagal reikalaujamus standartus.

Užsakymai mokymams

Jeigu norite užsiregistruoti į Vilniaus oro uosto mokymus, prašome užpildyti elektroninę paraiškos formą. Papildomos informacijos teiraukitės:

 • Dėl aviacijos saugumo mokymų – Dainius Reivytis, tel. +370 5 273 9374
 • Dėl gaisrinės saugos mokymų – Nikita Amosenko, tel. +370 694 67597

Nuotoliniai mokymai

 • Paspaudę šią nuorodą užsisakykite ir išklausykite nuotolinius aviacijos saugumo mokymus.

[[#ex]]

Mokymo klasės

Vilniaus oro uostas turi dvi auditorijas, skirtas mokymams. Pagrindinėje mokymų klasėje vienu metu gali mokytis iki 20 asmenų. Joje yra 3 kompiuteriai su rentgeno spindulių įrangos vaizdų imitavimo programa, lenta, skaidrių projektorius, vaizdo ir garso technika. Kursų klausytojai gauna vaizdinę ir visą kitą mokymams reikalingą medžiagą.

Kita mokymų klasė skirta didesnei klausytojų auditorijai. Joje vienu metu gali mokytis iki 50 asmenų.


Organizuojami kursai

I. Aviacijos saugumo mokymų kainos

Aviacijos saugumo mokymo kursų, dėstant aviacijos saugumo instruktoriui, įkainiai Kaina Eur, be PVM
1.1. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 87,61
1.1.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 53,07
1.2. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 101,64
1.2.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 53,35
1.3. Krovinių skyriaus bagažą tikrinančių asmenų mokymas  
1.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 83,93
1.3.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 44,35
1.4. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 80,85
1.4.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 44,14
1.5. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.5.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 92,71
1.5.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 44,42
1.6. Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų, mokymas  
1.6.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,30
1.6.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,33
1.7. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.7.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 80,52
1.7.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,11
1.8. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.8.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 92,62
1.8.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,34
1.9. Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas  
1.9.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
1.9.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,28
1.10. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.10.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 80,54
1.10.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,13
1.11. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.11.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 92,34
1.11.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,36
1.12. Orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas  
1.12.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
1.12.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,28
1.13. Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas  
1.13.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 52,53
1.13.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,69
1.14. Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas  
1.14.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 65,53
1.14.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,64
1.15. Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas  
1.15.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 61,59
1.15.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 27,05
1.16. Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas  
1.16.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 52,53
1.16.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,69
1.17. Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas  
1.17.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 39,33
1.17.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,84
1.18. Asmenų (viduriniosios grandies vadovų), kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, mokymas  
1.18.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 56,29
1.18.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 34,80
1.19. Įmonių aviacijos saugumo vadovų mokymas  
1.19.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 74,05
1.19.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,86
1.20. Oro uosto aviacijos saugumo vadovų mokymas  
1.20.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 143,89
1.20.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 44,11
1.21. Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas  
1.21.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 31,78
1.21.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,50
1.22. Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną, mokymas  
1.22.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 45,17
1.22.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,46
1.23. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Vilniaus oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
1.23.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,08
1.23.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,08
1.24. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Kauno oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
1.24.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,08
1.24.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,08
1.25. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Palangos oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
1.25.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,08
1.25.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,08

 

Aviacijos saugumo mokymo kursų, naudojantis nuotoline mokymo programa, įkainiai Kaina Eur, be PVM
2.1. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
2.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.2. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
2.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 55,00
2.3. Krovinių skyriaus bagažą tikrinančių asmenų mokymas  
2.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 55,00
2.4. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
2.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.5. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
2.5.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 55,00
2.6. Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų, mokymas  
2.6.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,08
2.7. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
2.7.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.8. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
2.8.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,42
2.9. Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas  
2.9.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,08
2.10. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
2.10.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.11. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
2.11.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,42
2.12. Orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas  
2.12.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,08
2.13. Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas  
2.13.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.14. Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas  
2.14.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.15. Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas  
2.15.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.16. Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas  
2.16.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,08
2.17. Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas  
2.17.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,08
2.18. Asmenų (viduriniosios grandies vadovų), kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, mokymas  
2.18.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,17
2.19. Įmonių aviacijos saugumo vadovų mokymas  
2.19.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 36,67
2.20. Oro uosto aviacijos saugumo vadovų mokymas  
2.20.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 41,25
2.21. Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas  
2.21.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 22,92
2.22. Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną, mokymas  
2.22.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 24,60
2.23. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Vilniaus oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
2.23.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,06
2.24. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Kauno oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
2.24.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,06
2.25. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Palangos oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
2.25.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,06

 

Aviacijos saugumo mokymo modulių, dėstant aviacijos saugumo instruktoriui, įkainiai Kaina Eur, be PVM
3.1. Modulis Nr.1 „Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai“  
3.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,27
3.1.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,27
3.2. Modulis Nr.2 „Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės“  
3.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,17
3.2.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,17
3.3. Modulis Nr.3 „Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas”  
3.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,66
3.3.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,66
3.4. Modulis Nr.4 „Oro uosto patekimo kontrolės sistema”  
3.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,32
3.4.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,32
3.5. Modulis Nr.5 „Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas”  
3.5.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 25,77
3.5.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,32
3.6. Modulis Nr.7 „Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais”  
3.6.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,66
3.6.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,66
3.7. Modulis Nr.8 „Veiksmai kilus incidentams“  
3.7.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,19
3.7.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,19
3.8. Modulis Nr.9 „Pranešimų tvarka”  
3.8.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,24
3.8.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,24
3.9. Modulis Nr.10 „Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas, saugumas”  
3.9.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 60,84
3.9.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 52,40
3.10. Modulis Nr.11 „Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas”  
3.10.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,14
3.10.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 34,69
3.11. Modulis Nr.12 „Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis”  
3.11.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 24,34
3.11.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 15,90
3.12. Modulis Nr.13 „Bagažo tikrinimo rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika”  
3.12.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,50
3.12.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,50
3.13. Modulis Nr.15 „Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais”  
3.13.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,12
3.13.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 8,67
3.14. Modulis Nr.16 „Krovinių ir pašto bei oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas“  
3.14.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,18
3.14.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 35,18
3.15. Modulis Nr.17 „Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai“  
3.15.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,65
3.15.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,65
3.16. Modulis Nr.18 „Oro uosto atsargų saugumas”  
3.16.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 51,78
3.16.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,34
3.17. Modulis Nr.19 „Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai”  
3.17.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 19,27
3.17.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 10,82
3.18. Modulis Nr.20 ,,Orlaivio atsargų saugumas”  
3.18.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 51,81
3.18.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,37
3.19. Modulis Nr.21 „Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai”  
3.19.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 19,27
3.19.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 10,82
3.20. Modulis Nr.22 „Transporto priemonių tikrinimas”  
3.20.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,11
3.20.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 34,67
3.21. Modulis Nr.23 „Bagažo priklausomybės nustatymas”  
3.21.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 21,37
3.21.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 12,92
3.22. Modulis Nr.24 „Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas“  
3.22.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,33
3.22.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 26,33
3.23. Modulis Nr.25 „Orlaivio apsaugos reikalavimai“  
3.23.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,13
3.23.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,13
3.24. Modulis Nr.27 „Vadovavimas darbuotojams”  
3.24.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,42
3.24.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,42
3.25. Modulis Nr.28 „Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui”  
3.25.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 12,92
3.25.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 12,92
3.26. Modulis Nr.29 „Krizės valdymas”  
3.26.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 78,34
3.26.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 78,34

 

Aviacijos saugumo mokymo modulių, naudojantis nuotoline mokymo programa, įkainiai Kaina Eur, be PVM
4.1. Modulis Nr.1 „Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai”  
4.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 1,56
4.2. Modulis Nr.2 „Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės”  
4.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,58
4.3. Modulis Nr.3 „Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas”  
4.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,03
4.4. Modulis Nr.4 „Oro uosto patekimo kontrolės sistema”  
4.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,58
4.5. Modulis Nr.5 „Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas”  
4.5.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 18,33
4.6. Modulis Nr.7 ,,Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais”  
4.6.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 3,03
4.7. Modulis Nr.8 ,,Veiksmai kilus incidentams“  
4.7.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,58
4.8. Modulis Nr.9 ,,Pranešimų tvarka”  
4.8.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 1,56
4.9. Modulis Nr.10 ,,Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas, saugumas”  
4.9.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 55,00
4.10. Modulis Nr.11 „Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas”  
4.10.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 36,67
4.11. Modulis Nr.20 „Orlaivio atsargų saugumas”  
4.11.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 45,83
4.12. Modulis Nr.12 ,,Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis”  
4.12.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 16,78
4.13. Modulis Nr.13 ,,Bagažo tikrinimo rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika”  
4.13.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 2,29
4.14. Modulis Nr.15 „Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais”  
4.14.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,75
4.15. Modulis Nr.16 „Krovinių ir pašto bei oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas“  
4.15.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 36,67
4.16. Modulis Nr.17 „Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai“  
4.16.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,88
4.17. Modulis Nr.18 „Oro uosto atsargų saugumas”  
4.17.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 45,83
4.18. Modulis Nr.19 ,,Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai”  
4.18.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,17
4.19. Modulis Nr.20 „Orlaivio atsargų saugumas”  
4.19.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 45,83
4.20. Modulis Nr.21 ,,Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai”  
4.20.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 16,04
4.21. Modulis Nr.22 ,,Transporto priemonių tikrinimas”  
4.21.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 36,67
4.22. Modulis Nr.23 ,,Bagažo priklausomybės nustatymas”  
4.22.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,75
4.23. Modulis Nr.24 ,,Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas“  
4.23.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 18,33
4.24. Modulis Nr.25 „Orlaivio apsaugos reikalavimai“  
4.24.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,58
4.25. Modulis Nr.27 „Vadovavimas darbuotojams”  
4.25.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 36,67
4.26. Modulis Nr.28 ,,Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui”  
4.26.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,58
4.27. Modulis Nr.29 ,,Krizės valdymas”  
4.27.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,17

II. Gaisrinės saugos mokymų kainos

Gaisrinės saugos kursai Kaina Eur be PVM
 1. Kai mokymai organizuojami viename iš Lietuvos oro uostų filialų
49,26

VĮ Lietuvos oro uostai gaisrinės saugos mokymo kursus organizuoja, kai susirenka ne mažesnė nei 10 asmenų grupė. Ją gali sudaryti ne daugiau nei 30 asmenų.

Gaisrinės saugos mokymų kursų programa parengta remiantis minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymo programoms. Gaisrinės saugos mokymų kursą programą sudaro šios dalys:

 • Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys.
 • Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams.
 • Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai.
 • Veiksmai kilus gaisrui.
 • Darbuotojų teisės ir pareigos gaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
 • Praktiniai užsiėmimai su gesintuvais.

III. Leidimų kainos

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo asmenų ir transporto priemonių leidimų patekti į kontroliuojamą zoną išdavimo kainos:

 • nuolatinio asmens leidimo su kodu (aktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) kaina – 19,29 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto arba Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 2,97 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto ir Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 4,37 Eur be PVM;
 • nuolatinio asmens leidimo be kodo (neaktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) kaina – 15,82 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto arba Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 2,97 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto ir Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 4,37 Eur be PVM;
 • Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės kortelės išdavimas ir aktyvavimas asmeniui, turinčiam Palangos oro uoste išduotą nuolatinį asmens leidimą, kuris suteikia teisę patekti į Vilniaus oro uosto kontroliuojamą zoną – 3,47 Eur be PVM;
 • nuolatinio asmens leidimo su kodu (aktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) dublikato kaina – 10,59 Eur be PVM;
 • nuolatinio asmens leidimo be kodo (neaktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) dublikato kaina – 7,12 Eur be PVM;
 • laikino lankytojo leidimo kaina (metams) – 16,45 Eur be PVM;
 • nuolatinio transporto priemonės leidimo kaina (metams) – 8,84 Eur be PVM;
 • laikino transporto priemonės leidimo kaina (daugiausia 24 val.) – 2,18 Eur be PVM;
 • palydos transporto priemonės leidimo kaina (metams) – 43,56 Eur be PVM.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 09 13
Atgal