Leisti
Ilgalaikės plėtros planai 2052

Lietuvos oro uostai kartu su užsienio ekspertais per 2023 metus parengė ilgalaikį visų oro uostų plėtros planą (angl.: „master plan“) iki 2052 metų. Šiuos ilgalaikius plėtros planus rengė tarptautinės konsultacinės bendrovės „Royal HaskoningDHV" (NACO) ekspertai. 

Studiją atlikusi ekspertų komanda analizavo skirtingų verslo ir aviacijos sričių duomenis, modeliavo įvairius galimus Lietuvos oro uostų raidos scenarijus, įvertino stipriąsias kiekvieno oro uosto puses, taip pat ir galimus iššūkius, kuriuos panaikinus ar amortizavus, bendrovei atsivertų naujos galimybės vystyti aviacines ir neaviacines veiklas.  

Plėtros planas visų pirma apima artimiausios perspektyvos darbus, kuriuos būtina atlikti iki 2030 metų, siekiant išspręsti iššūkius dėl per ankštos esamos oro uostų infrastruktūros ir užtikrinti metinį 10 mln. keleivių pralaidumą visame tinkle.

Tolesnėje plėtros planų perspektyvoje pateikiami sprendiniai, kuriais išplečiami pajėgumai ir galimybės visuose trijuose oro uostuose aptarnauti 17 mln. keleivių.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 05 24
Atgal