Leisti
Darnumas

LTOU darnumo strategija suformuota trimis strateginėmis darnumo kryptimis - aplinkosaugos, socialinės bei ekonomikos, kurias sudaro keturiolika tarpusavyje glaudžiai susijusių darnumo aspektų, kurie padeda įmonei darniai siekti savo veiklos strateginių tikslų ir našumo rodiklių.

LTOU darnumo strategijos pagrindas – Lietuvos oro uostų veiklos strategija 2030 bei JTO Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. standartai, kuriuose numatyti patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai. 

Suinteresuotos šalys įtrauktos į darnumo strategijos kūrimo procesą ne tik, kad užtikrinti, jog strategijos kryptys bus visapusiškesnės, bet ir siekiant palaikyti gerus santykius su suinteresuotomis šalimis, išvengti galimų rizikų ateityje, imantis strategijos įgyvendinimo. Suinteresuotų šalių įtraukimas yra geroji darnumo veiklų vystymo praktika, rekomenduojama tokių pripažintų tarptautinių darnumo standartų kaip Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Intiative), AA1000 Suinteresuotų šalių įtraukimo standarto (angl. AA1000 Stakeholder Engagement Standard) ir kitų tarptautinių institucijų gairėse. Plačiau apie suinteresuotas šalis skaitykite čia.
 

Žemiau pateiktame Reikšmingumo žemėlapyje nurodoma, kaip numatyta darnumo strategija bei jos tikslai siejasi su LTOU veiklos strategijoje 2030 numatytais strateginiais rodikliais. 

[[#ex]]

Plačiau apie Reikšmingumo žemėlapį ir jo žymėjimą

Reikšmingumo žemėlapis (angl., materiality assessment, materiality matrix) – tai vizualus įrankis, padedantis įmonėms apsibrėžti savo galimybes, sumažinti rizikas, pagerinti suinteresuotų šalių įtraukimą ir užtikrinti darnumo integravimą į verslo strategiją. LTOU reikšmingumo žemėlapis sudarytas, remiantis Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Intiative) ir JTO Darnaus vystymosi tikslų standartais.

Darnumo aspektai prioretizuojami pagal LTOU poveikį konkrečioje srityje, suinteresuotų šalių lūkesčius, srities įtaką LTOU veiklai, jau pasiektą įdirbį tam tikroje srityje, vertinant galimybes, kiek srityje galima nuveikti daugiau, nei įpareigoja teisiniai reikalavimai. Kiekvienas aspektas buvo prioretizuojamas skalėje, kurioje 1 reiškia vidutinį reikšmingumą, o 10 – labai aukštą reikšmingumą.

Svarbu pabrėžti, kad visos darnumo kryptys reikšmingumo žemėlapyje yra svarbios, o vidutinio reikšmingumo suteikimas nereiškia, kad LTOU nedės pastangų šios kategorijos kryptims išpildyti.

Labai aukštas reikšmingumas:

 • Saugos kultūra (ekonominė sritis);
 • Klientų patirties gerinimas (ekonominė sritis);
 • Atvykstamojo keleivių srauto skatinimas (ekonominė sritis);
 • Tvari (infrastruktūros) plėtra (ekonominė sritis);
 • Aiški ir efektyvi komunikacija (socialinė sritis);
 • Darbuotojų gerovė (socialinė sritis);
 • ŠEŠD emisijų mažinimas (aplinkosauga).

Aukštas reikšmingumas:

 • Patogus susiekimas su didžiausiais tranzitiniais oro uostais (ekonominė sritis);
 • Triukšmo mažinimas (socialinė sritis);
 • Tvarių pirkimų plėtra (ekonominė sritis);
 • Įvairovės puoselėjimas (socialinė sritis);
 • Draugiška kaimynystė (socialinė sritis);
 • Žiedinės ekonomikos principais besivadovaujantys oro uostai (aplinkosauga).

Vidutinis reikšmingumas:

 • Neigiamo poveikio bioįvairovei mažinimas (aplinkosauga);
 • Dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas (aplinkosauga).

[[#ex]]

Visais darnumo klausimais galite rašyti:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 10 05
Atgal