Leisti

Lietuvos oro uostai įvardijo pagrindines suinteresuotąsias šalis: klientai, akcininkas, partneriai, kolegos, visuomenė. Siekdama pateisinti suinteresuotųjų šalių lūkesčius įmonė suformulavo misiją, viziją ir strategines kryptis. 

 

MISIJA – PRIARTINTI PASAULĮ PRIE LIETUVOS 

Įsipareigojimai: 

Klientams: pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą. 

Partneriams: būti atvirais ir nešališkais, kuriant patrauklią verslo aplinką. 

Akcininkams: vystyti saugią ir efektyvią infrastruktūrą. 

Kolegoms: veikti vieningai ir ambicingai, valdant skirtingas partnerystes. 

Visuomenei: būti Lietuvos klestėjimo ir tvaraus augimo sparnais.

 

VIZIJA –  PASIEKUS 10 MLN. KELEIVIŲ, ATVERSTI NAUJĄ LTOU ISTORIJOS PUSLAPĮ  

Įmonės viziją sudaro dvi perspektyvos:  

I. Trumpoji perspektyva, apimanti raidos etapą iki 10 milijonų keleivių visuose trijuose Lietuvos oro uostuose (Vilniaus, Kauno ir Palangos). Šiam keleivių srautui patarnauti būtina išplėtoti esamą oro uostų tinklą. Planuojant investicija taip, kad jos visiškai atsipirktų per 10-15 metų. 

II. Ilgoji perspektyva (vizijoje vadinama „Naujuoju LTOU istorijos puslapiu“), apima laikotarpį, kai keleivių srautas visuose trijuose oro uostuose viršys 10 milijonų keleivių. Didesniam keleivių srautui būtina ieškoti naujų strateginių sprendimų, kuriais būtų galima tinkamai aptarnauti tokį keleivių kiekį.

Strateginės kryptys: 

Klientams: išaugęs Lietuvos kaip krypties patrauklumas, patenkinantis atvykstančiųjų turistų/verslininkų tikslus.

Partneriams: patrauklūs rinkos lyderiams ir leidžiantys įgyvendinti abipusiai naudingus verslo modelius.

Akcininkams: atnaujinta oro uostų infrastruktūra su aiškiu finansavimo modeliu, užtikrinančiu tvarią grąžą.

Kolegoms: tarptautiniu mastu pripažįstamos kompetencijos, užtikrinančios efektyvią oro uostų veiklą ir plėtrą.

Visuomenei: išaugęs visuomenės palaikymas oro uostų plėtrai kaip kertiniam ekonomikos varikliui.

 

VERTYBĖS – KŪRYBIŠKUMAS, PASITIKĖJIMAS, SAVININKIŠKUMAS 

Kūrybiškumas

Ieškau netradicinių sprendimų, sprendimus randu su esamais resursais, pasiūlau sprendimų alternatyvas tikslui pasiekti, skatinu kolegų saviraišką: pasisakyti, išbandyti, mokytis.

Pasitikėjimas

Laikausi susitarimų ir vykdau pažadus, laiku ir atvirai komunikuoju apie eigą/veiklą/procesą, savo veiksmais nesukeliu rizikos įmonės reputacijai, kuriu ilgalaikius abipusiškai naudingus santykius.

Savininkiškumas

„Pakeliu šiukšlę nuo kelio“, su įmonės turtu elgiuosi atsakingai, komunikuoju apie problemas ir ieškau sprendimų savo ir kolegų aplinkoje, dalinuosi gerosiomis praktikomis su kolegomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 31
Atgal