Leisti

[[#ex]]

Šiaurinio perono rekonstrukcija ir plėtimas

 

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų

 

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai įgyvendina projektą Nr. 06.1.1-TID-V-506-01-0004 „Šiaurinio perono rekonstrukcija ir plėtimas (esamas perono pajėgumas bus padidintas iš viso 8 orlaivių stovėjimo aikštelėmis).

Projekto tikslas – pagerinti skrydžių saugą bei sumažinti neigiamą poveikį aplinkai Vilniaus oro uoste. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti šiaurinį peroną ir šalia kilimo-tūpimo tako įrengti 8 orlaivių stovėjimo aikšteles, siekiant sumažinti orlaivių judėjimo atstumą iki stovėjimo vietos, orlaivių manevravimo trukmę, triukšmo ir oro taršą tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

Rekonstravus ir išplėtus Šiaurinį peroną bus sukuriamos šios naudos:

 1. Užtikrinta orlaivių manevringumo sauga – rekonstravus šiaurinį peroną bus įrengtos papildomos stovėjimo vietos arčiau kilimo / tūpimo tako, todėl sumažės orlaiviui atlikti reikalingų manevrų skaičius norint pasiekti stovėjimo vietą perone važiuojant iš kilimo / tūpimo tako; sutrumpės nutūpusių / pakilimui riedančių orlaivių riedėjimo laikas.
 2. Oro bei triukšmo taršos sumažėjimas dėl trumpesnio orlaivių riedėjimo laiko iki stovėjimo vietos – bus trumpiau skleidžiamas orlaivių variklių triukšmas, tuo pačiu sumažės orlaivių degalų sąnaudos ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis.
 3. Pagerėjusi keleivių patirtis dėl trumpesnio ir saugesnio orlaivio manevravimo nuo nusileidimo iki stovėjimo vietos bei siekiant pakilti.


Projektu siekiami rezultatai:

 • Atlikta Šiaurinio perono rekonstrukcija, 1 vnt.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-07
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12 

Projekto vertė: 12 234 612,70 EUR

- ES finansavimas: 6 056 133,27 EUR

- Vykdytojo lėšos: 6 178 479,40 EUR


Riedėjimo tako F rekonstrukcija, įskaitant jo platinimą ir ilginimą

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų

 

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai įgyvendina projektą Nr. 06.1.1-TID-V-506-01-0006 „Riedėjimo tako F rekonstrukcija, įskaitant jo platinimą ir ilginimą“.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti esamą riedėjimo taką F - rekonstruoti esamo riedėjimo tako dangą, vykdyti riedėjimo tako platinimą, įrengti jo pratęsimą, paviršinių nuotekų tinklus, drenažą, signalinių ir ašinių LED žiburių sistemas.

Rekonstravus bei prailginus riedėjimo taką F bus sukuriamos šios naudos:

 1. Užtikrinta orlaivių manevringumo sauga – atsiradus alternatyviam riedėjimo takui sumažės orlaiviui reikalingų atlikti sudėtingų manevrų skaičius norint pasiekti stovėjimo vietą perone važiuojant iš  kilimo/tūpimo tako; sutrumpės nutūpusių/ pakilimui riedančių orlaivių riedėjimo laikas, taip pat šiuo metu orlaiviai rieda aerodromo peronu, kuriame galimas judėjimo greitis mažesnis nei bus naujai įrengtame riedėjimo take; padidėjęs eismo saugumas aerodrome dėl atnaujintų žiburių sistemos.
 2. Oro bei triukšmo taršos sumažėjimas dėl trumpesnio orlaivių riedėjimo laiko bus trumpiau skleidžiamas orlaivių variklių triukšmas, tuo pačiu sumažės orlaivių degalų sąnaudos ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis.
 3. Pagerėjusi keleivių patirtis dėl saugesnio bei trumpesnio orlaivio manevravimo siekiant pakilti arba pasiekti terminalą.


Projektu siekiami rezultatai:

 • Atlikta F riedėjimo tako rekonstrukcija – 1 vnt.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-07
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-07

Projekto vertė: 9 715 245,59 EUR

- ES finansavimas: 4 729 368,29 EUR

- Vykdytojo lėšos: 4 906 201,05 EUR


Naujo riedėjimo tako „Z“ statyba

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų

 

Projektas 06.1.1-TID-V-506-01-0005 „Naujo riedėjimo tako „Z“ statyba“

Projekto įgyvendinimo metu buvo planuota atlikti naujo riedėjimo tako Z statybą - įrengti naują riedėjimo taką, paviršinių nuotekų tinklus, drenažą, signalinių ir ašinių žiburių sistemą.

Įrengus naują riedėjimo taką „Z“ planuota sukurti šias naudas:

 1. Užtikrinta orlaivių manevringumo sauga – atsiradus naujam riedėjimo takui „Z“ sumažės orlaivių riedėjimo trukmė nuo šiaurinio perono iki kilimo / tūpimo tako pradžios ir atvirkščiai. Šiuo metu asamu riedėjimo taku „A“ riedantys orlaiviai privalo riedėti papildomą atstumą iki kilimo ir tūpimo tako pradžios bei pasiekus kilimo / tūpimo taką atlikti apsisukimo manevrą. Įgyvendinus projektą, sumažės orlaiviui reikalingų atlikti sudėtingų manevrų skaičius; sutrumpės nutūpusių / pakilimui riedančių orlaivių riedėjimo laikas.

 2. Oro bei triukšmo taršos sumažėjimas dėl trumpesnio orlaivių riedėjimo laiko iki stovėjimo vietos – bus trumpiau skleidžiamas orlaivių variklių triukšmas, tuo pačiu sumažės orlaivių degalų sąnaudos ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis.

 3. Pagerėjusi keleivių patirtis dėl trumpesnio ir saugesnio orlaivio manevravimo siekiant pakilti arba pasiekti terminalą.

2021 m. pabaigoje projektas įgyvendintas - įrengtas naujas riedėjimo takas Z, įskaitant jo paviršinius nuotekų tinklus, drenažą bei signalinių ir ašinių žiburių sistemą adresu Rodūnios kelias 2, Vilnius.

Pastačius naują riedėjimo taką Z sumažėjo orlaivių riedėjimo trukmė nuo šiaurinio perono (naujai pastatyto) iki kilimo/tūpimo tako pradžios ir atvirkščiai, o pasiekus kilimo-tūpimo taką nebereikia atlikti sudėtingo apsisukimo manevro. Įgyvendinus projektą - sumažėjus orlaiviui reikalingų atlikti sudėtingų manevrų skaičiui, sutrumpėjo nutūpusių ar pakilimui riedančių orlaivių riedėjimo laikas 103 sekundėmis. Dėl trumpesnio orlaivių riedėjimo laiko trumpiau skleidžiamas orlaivių variklių triukšmas, mažesnės orlaivių degalų sąnaudos ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-06
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-12

Planuota projekto vertė: 1 848 500,69 EUR

Įgyvendinto projekto vertė: 1 444 811,08 EUR

- ES finansavimas: 715 181,48 EUR

- Vykdytojo lėšos: 729 629,60  EUR


Esamų riedėjimo takų „A“ ir „B“ rekonstrukcija siekiant padidinti keliamąją galią

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų

 

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai įgyvendina projektą Nr. 06.1.1-TID-V-506-01-0003 „Esamų riedėjimo takų „A“ ir „B“ rekonstrukcija siekiant padidinti keliamąją galią; naujų signalinių žiburių įrengimas, gruntinių vandenų ir nuotekų surinkimo sistemų tobulinimas“.

Projektu numatoma rekonstruoti esamus A ir B riedėjimo takus, siekiant sumažinti orlaivių manevravimo trukmę bei triukšmo ir oro taršą tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

Įgyvendinus projektą ir atlikus „A“ riedėjimo tako griovimo darbus ir rekonstravus „B“ riedėjimo taką, bus sukuriamos šios naudos:

 1. Užtikrinta orlaivių manevringumo sauga – rekonstravus „B“ riedėjimo taką sumažės orlaiviui atlikti reikalingų manevrų skaičius norint pasiekti stovėjimo vietą perone važiuojant iš kilimo / tūpimo tako; sutrumpės nutūpusių / pakilimui riedančių orlaivių riedėjimo laikas, šiuo metu orlaiviai rieda areodromo peronu, kuriame galimas judėjimo greitis mažesnis nei rekonstruojamame riedėjimo take.

 2. Oro bei triukšmo taršos sumažėjimas dėl trumpesnio orlaivių riedėjimo laiko iki stovėjimo vietos – bus trumpiau skleidžiamas orlaivių variklių triukšmas, tuo pačiu sumažės orlaivių degalų sąnaudos ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis.

 3. Pagerėjusi keleivių patirtis dėl trumpesnio ir saugesnio orlaivio manevravimo siekiant pakilti arba pasiekti terminalą.


Projektu siekiami rezultatai:

 • Atlikti „A“ riedėjimo tako griovimo darbai, 1 vnt.
 • Atlikta „B“ riedėjimo tako rekonstrukcija, 1 vnt.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-07
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-08

Projekto vertė: 2 389 091,83 EUR

- ES finansavimas: 1 182 600,21 EUR

- Vykdytojo lėšos: 1 206 491,62 EUR


Naujų dirvožemio ir gruntinių vandenų taršos prevencijai skirtų valymo įrenginių įrengimas

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų

 

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai įgyvendina projektą Nr.  06.1.1-TID-V-506-01-0007 „Naujų dirvožemio ir gruntinių vandenų taršos prevencijai skirtų valymo įrenginių įrengimas, ledo tirpdymo medžiagų tvarkymo gerinimas ir atliekų surinkimo stebėjimo sistemos įrengimas“


Projekto tikslas – pagerinti skrydžių saugą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai Vilniaus oro uoste. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti nuledinimo / antiledoraros aikšteles su būtinąja infrastruktūra bei paviršinių nuotekų valyklą su būtinąja infrastruktūra, siekiant užtikrinti eismo saugą bei sumažinti neigiamą poveikį aplinkai tarptautiniame Vilniaus oro uoste.


Projektu siekiami rezultatai:

 • Įrengta nuledinimo / antiledoraros aikštelės su būtinąja infrastruktūra, 1 vnt.
 • Įrengta paviršinių nuotekų valykla su būtinąja infrastruktūra, 1 vnt.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-08

Projekto vertė: 8 569 025,93 EUR

- ES finansavimas: 3 496 489,61 EUR

- Vykdytojo lėšos: 5 072 536,32 EUR


Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų.

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai įgyvendino projektą Nr. 06.1.1-TID-V-506-01-0002 „Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas“

Vykdyto projekto tikslas - modernizuoti Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo, įvertinimo ir valdymo sistemą, kuri palengvins triukšmą ir jo poveikį mažinančių priemonių planavimo, diegimo ir efektyvumo stebėjimo procesą.

Projektu sukurti rezultatai:

 • Pilnai atnaujinta fizinė 4 stacionarių triukšmo monitoringo stotelių techninė įranga bei įsigytos dvi naujos mobiliosios triukšmo monitoringo stotelės;
 • Atnaujinta triukšmo monitoringo sistemos programinė įranga ir jos komponentai, išplėstas funkcionalumas, saugumas ir pasiekiamumas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-07-31
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-03-31 
Projekto baigimo data: 2019-04-09

Projekto vertė: 299 896,80 EUR
Apmokėta suma: 299 526,00 EUR, Iš jų:
-    Išmokėtas ES finansavimas: 254 597,10 EUR
-    Vykdytojo lėšos: 44 928,90 EUR


Kilimo tako rekonstrukcija

 

Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai  
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-506-01-0001  
Projekto pavadinimas: VILNIAUS ORO UOSTO ORLAIVIŲ KILIMO IR TŪPIMO TAKO BEI SIGNALINĖS ŽIBURIŲ SISTEMOS REKONSTRAVIMAS, GERINANT SKRYDŽIO SAUGOS SĄLYGAS 
Projekto veiklos:  
1.1.1 Kilimo ir tūpimo tako žiburių valdymo sistemos komutacinės dalies ir pirminių grandinių rekonstravimas  
1.1.2 Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2018 metai  
Veiksmų programa: 06.1.1-TID-V-506 Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose

Projekto aprašymas. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus oro uoste (valdomas VĮ Lietuvos oro uostai). 1958 m. įrengtas orlaivių kilimo ir tūpimo takas (KTT) paskutinį kartą buvo rekonstruotas prieš daugiau nei 20 metų. Kilimo tūpimo takas yra asfalto dangos, asfalto danga yra fiziškai susidėvėjusi, vietomis yra įtrūkių, skersinių plyšių. Kilimo tūpimo takas pasiekė savo naudojimo ribą, todėl  nedelsiant yra reikalinga kilimo tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstrukcija.

Projekto tikslas – pagerinti skrydžių saugą Vilniaus oro uoste.

Įgyvendinant Projektą, bus atnaujinta kilimo tūpimo tako danga bei signalinių žiburių sistemos infrastruktūra.


Projekto veikla

Darbai

Vykdytojas

1.1.1. Rangos darbai (Kilimo ir tūpimo tako žiburių valdymo sistemos komutacinės dalies ir pirminių grandinių rekonstravimas)

Projektavimas

UAB „Pastatų konstrukcijos“, UAB „Eltida“

Projekto ekspertizė

UAB “Klaipėdos ekspertizė“

Rangos darbai

UAB “Elektros darbai”, UAB “Fegda”

Techninės priežiūros paslaugos

UAB Statybos inžinierinės paslaugos

FIDIC inžinieriaus paslaugos

UAB Statybos inžinierinės paslaugos

1.1.2 Rangos darbai (Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimas)

Projektavimas

UAB “Vilniaus hidroprojektas“

Projekto ekspertizė

UAB „Ekspertika“

Rangos darbai

AB “A.C.B.”, UAB „Autokausta“

Techninės priežiūros paslaugos

UAB Statybos inžinierių konsultantų biuras, AB Problematika

FIDIC inžinieriaus paslaugos

UAB Statybos inžinierių konsultantų biuras, AB Problematika

Laboratoriniai tyrimai

AB „Problematika“, VŠĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto priežiūra

UAB “Vilniaus hidroprojektas”

 

Projekto vertė (Eur):

Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstravimas, gerinant skrydžio saugos sąlygas

Tinkamos išlaidos:

21 198 273,72

- ES F lėšos

10 493 144,00

- Valstybės biudžeto lėšos

0

- Projekto vykdytojo lėšos

10 705 129,72

Į projekto finansavimo ir administravimo sutartį nepatenkančios išlaidos

256 210,80

Iš viso be PVM

21 454 484,52

PVM:

4 505 441,75

IŠ VISO:

25 959 926,27

Projektas dalinai finansuojamas sanglaudos fondų lėšomis.

 


Perono dangos rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-015 
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Vilniaus oro uosto perono dangos rekonstrukcija 
Projekto veiklos: 
1.1.1 Rangos darbai 
1.1.2 Projekto vykdymo priežiūra 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metai 
Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa 
Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra 
Uždavinys: VP2-5.3 Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto vykdytojai:

Projekto veikla Darbai Vykdytojas
1.1.1. Rangos darbai Projektavimas UAB „Kelprojektas"
Projekto ekspertizė UAB „Darbasta"
Rangos darbai UAB „Fegda“
Techninės priežiūros paslaugos AB „Problematika“
FIDIC inžinieriaus paslaugos UAB „Darbasta“
Laboratoriniai tyrimai VGTU
Projekto vykdymo priežiūra UAB „Kelprojektas"

 

Projekto vertė (Lt):

Peronas Tinkamos išlaidos: 26 336 308,10
- ES lėšos 19 027 982,60
- Valstybės biudžeto lėšos 3 357 879,28
- Projekto vykdytojo lėšos 3 950 446,22
Į projekto finansavimo ir administravimo sutartį nepatenkančios išlaidos 452 734,85
Iš viso be PVM 26 789 042,95
PVM: 5 625 699,02
IŠ VISO: 32 414 741,97

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 09 01
Atgal