Lietuvos oro uostai :: Paslaugų tiekėjams

Dokumentų sąrašas paslaugų tiekėjams

KUN Kontaktai Rangovui

LOU Aktas-leidimas statybos darbams vykdyti

LOU Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai vykdant statybos darbus

LOU Leidimas ugnies darbams

LOU Leidimas žemės kasimo darbams

LOU Pranešimo apie įvykį forma

LOU Prašymas laikinam asmens leidimui

LOU Prašymas laikinam transporto priemones leidimui

LOU Prašymas nuolatiniam asmens leidimui

LOU Prašymas nuolatiniam transporto priemonės leidimui

LOU PRV veiksnių ir priemonių sąrašas

LOU Rangovo darbuotojų sąrašo forma

LOU Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos atitikties deklaracijos forma

LOU Rangovo įsipareigojimai

LOU Rangovo-Subrangovo anketa

LOU Reikalavimai prieš pradedant ir atliekant pavojingus darbus

LOU Reikalavimai Rangovui darbų vykdymui

LOU Saugos reikalavimų aprašas

LOU Susipažinimo su aprašu anketa

PLQ Kontaktai Rangovui

VNO Kontaktai Rangovui