Lietuvos oro uostai :: Vadovybė

Vadovybė

Gediminas Almantas

Gediminas Almantas
Generalinis direktorius
Teisės magistras, Kopenhagos verslo mokykloje studijuoja doktorantūroje. Turi 9 metų teisinio darbo patirtį, aviacijos srityje dirba 8 metus.

Donatas Voveris

Donatas Voveris
Lietuvos oro uostų vykdomasis direktorius
Vadybos ir verslo administravimo magistras. Turi 8 metų valdymo konsultacijų, organizacijų ir verslo vystymo patirtį.

Olaf Martens

Olaf Martens
Vilniaus ir Kauno oro uostų direktorius
Verslo administravimo ir lyderystės magistras. Turi daugiau nei 20 metų vadovavimo bei darbo įmonių valdybose patirtį.

  


Marius Gelžinis

Marius Gelžinis
Palangos oro uosto direktorius
Viešojo administravimo magistras . Turi 6 metų vadovaujamo darbo patirtį. Aviacijos auditorius, antžeminio orlaivių aptarnavimo instruktorius.

Tomas Rytel

Tomas Rytel
Organizacinio vystymo departamento direktorius
Socialinių mokslų daktaras. 8 metų patirtis įmonių restruktūrizavimo, organizacinio vystymo, veiklos ir valdymo efektyvinimo srityje, 13 metų klientų aptarnavimo ir kokybės valdymo srityse. Daugiau nei 15 metų eina vadovaujamas pareigas, 8 metus dėstė Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Jūratė Baltrušaitytė

Jūratė Baltrušaitytė
Komercijos departamento direktorė
Tarptautinės vadybos ir rinkodaros magistras. 13 metų patirtis aviacijos srityje, 6 metus eina vadovaujamas pareigas.

Giedrius Kražauskas

Giedrius Kražauskas
Strateginės plėtros departamento direktorius
Vadybos ir verslo administravimo magistras. Turi 10 metų vadovaujamo darbo ir 14 metų plėtros projektų valdymo patirtį.

Evaldas Pocevičius

Evaldas Pocevičius
Finansų departamento direktorius
Vadybos ir finansų valdymo magistras. Turi 19 metų patirtį finansų srityje. Daugiau nei 15 metų eina vadovaujančias pareigas.

Vidas Kšanas

Vidas Kšanas
Oro uostų saugos ir saugumo departamento direktorius
Verslo administravimo magistras. Turi 20 metų vadovavimo patirtį, saugumo užtikrinimo srityje dirba 7 metus.